Talenten inzetten om maatschappelijk impact te maken

Voor Eshuis Accountants en Adviseurs zijn de 17 Global Goals van de Verenigde Naties naast een bron van inspiratie, ook een ijkpunt om beleidskeuzes te maken. Om tot een goede focus en daaruit voortvloeiende acties te komen maakt Eshuis gebruik van de zogenaamde Bcorp standaard. Bcorp is een internationale standaard die organisaties helpt om het dagelijks handelen een ‘kracht van betekenis te zijn’. Een belangrijke hefboom voor betekenisvol ondernemen is het investeren in de sociale waarde van een onderneming, oftewel het talent van medewerkers, zo blijkt uit onder andere onderzoek van het Amerikaanse Gallup.

In het kort

  • Twentse bedrijven schreeuwen om talent; talent is de steutel tot het economische succes van Twente
  • Eshuis Accountants en Adviseurs is gestart met talentontwikkeltraject

Global Goal

global goal icon
Talent als hefboom...

“We zijn binnen Eshuis gestart met een ontwikkeltraject waarbij we de talenten van de individuele medewerkers centraal stellen en actief met elkaar bespreken”, zo vertelt Michel Schaepers, bestuursvoorzitter van Eshuis. “Zeker in onze sector is dit een belangrijke stap voorwaarts, aangezien vanuit de historie primair werd en wordt gestuurd op harde KPI’s. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we door in talent van medewerkers te investeren, we onze medewerkers voortdurend kunnen laten werken aan hun persoonlijke groei, meer betrokkenheid en bevlogenheid creëren en onze klanten elke dag weer kunnen helpen succesvoller te ondernemen”.

 

“In de maanden november en december 2019 hebben alle Eshuis medewerkers een training talentontwikkeling gevolgd. Deze trainingen leiden tot mooie gesprekken over wie, welk talent heeft en hoe dit talent tot bloei kan komen”, zo vult Jorien Derkman, HR manager bij Eshuis aan. 

…voor betekenisvol ondernemen!

Het inzetten op talent en talentontwikkeling blijft niet binnen de spreekwoordelijke muren. Vanuit Eshuis wordt bewust de samenwerking opgezocht met het onderwijs. Dit bijvoorbeeld in de samenwerking met Saxion Conscious Business, waarmee eind februari wordt gestart met een ‘leer-werk-doe-traject’ voor Twentse ondernemers die aan de slag willen met de BCorp standaard. In dit traject wordt actief samengewerkt met studenten en docenten van Saxion om zo ondernemers te ondersteunen in hun ambitie om zowel ecologische, sociale als economische waarde te realiseren. Het talent van mens en organisatie wordt gebundeld om gezamenlijk stappen vooruit te zetten in het realiseren van de Global Goals. Op Twentse schaal maakt dat de internationale samenwerking tussen de Verenigde Naties en BCorp concreet.

Eshuis Accountants en Adviseurs

Eshuis Accountants en Adviseurs werkt graag met feiten en cijfers. Feiten en cijfers zijn echter geen doel op zich, maar een weergave van de uitkomsten van (strategische) keuzes. Inzicht in de financiële, fiscale en organisatorische prestaties, dat is waar het om voor Eshuis om gaat. Eshuis Accountants en Adviseurs is sponsor van de Rode Loper 2020 en ondersteunt ook op deze manier de Global Goals.

Datum: 14 januari 2020 |

Bron tekst: Eshuis Accountants en Adviseurs |

Lees meer over #werken