Bcorp Twente: Nieuwe wegen ontdekken, dat vraagt om vernieuwers.

Wij kijken altijd verder dan alleen van A naar B

 

Met dit statement opent de website van ReintenInfra BV. Het typeert het bedrijf zo blijkt uit het interview met Herman Reinten, eigenaar en Maurice Beijk, Rentmeester2050 bij ReintenInfra. Het is alweer een aantal jaren geleden dat we als een van eersten in de branche en de regio de SDG’s zijn gaan gebruiken om onze duurzame ambitie te concretiseren, vertelt Maurice. “En dan niet hoog over, maar geconcretiseerd naar onderwerpen en resultaten”, zo vult Herman aan.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.

Global Goal

global goal icon
De route van ReintenInfra naar een schone wereld kent drie pijlers, te weten:
  • Bewust 2050. De visie van ReintenInfra. Deze pijler is voorzien van doelstellingen zoals het bijdragen aan de biodiversiteit, werken met de B Corp standaard en het meer gebruiken van biobased grondstoffen;
  • Vitaal 2050. De mens bij ReintenInfra. Deze pijler kent concrete doelen zoals het aantal medewerkers dat privé overstapt naar groene stroom en het aantal medewerkers dat deelneemt aan het fitplan en/of fietsplan;
  • Schoon 2050. De praktijk bij ReintenInfra. Deze derde pijler heeft doelen als het percentage projecten waarmee hittestress wordt voorkomen, de uitstoot van materiaal wordt verminderd en duurzaam wordt ingekocht.
“Groen is doen”

Op de site www.rentmeester2050.nl zie je de concretisering van deze doelen terug. “Met deze zuilenstructuur maken we de verbinding tussen de verschillende organisaties binnen ReintenInfra en zorgen we ervoor dat onze ambities waarmaken. Niet voor niets stellen wij binnen ReintenInfra, groen is doen!”, vertelt Maurice. “Met de inzet van de B Corp systematiek bouwen we voort op ons beleid en maken we zichtbaar dat we de goede stappen vooruitzetten. Voor ons is B Corp een middel waarmee we zichtbaar maken dat we de goede dingen doen”, zo geeft Herman aan.

Managementsysteem voor volhoudbaarheid

“Een middel overigens dat in onze ervaring verder gaat dan standaarden zoals ISO en VCA. Vanuit de B Corp standaard, wordt meer blootgelegd zo ervaren we”. Waarop Maurice aanvult met de woorden: “B Corp kun je daarmee zien als een managementsysteem voor volhoudbaarheid. En ja ik zeg bewust volhoudbaarheid in plaats van duurzaamheid. In dit laatste woord zit namelijk de duiding duur”, zo zegt hij lachend. Herman en Maurice zijn zeker ook kritisch op de standaard vanwege de bij tijd en wijle Amerikaanse insteek en het feit dat het voldoen aan de standaard om de nodige vastlegging vraagt.

Met bedrijven samen een daadkrachtige beweging op gang brengen

Herman ziet een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven om toe te werken naar een schonere wereld. “Unilever zie ik als een mooi voorbeeld van een bedrijf dat haar rol pakt om bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken en ontbossing tegen te gaan. Wij pakken als bedrijf onze rol op in onze sector door elkaar binnen en buiten de organisatie uit te dagen en het elke dag weer beter te doen. Daarbij zoeken we het liefst de samenwerking op met andere bedrijven zodat we een daadkrachtige beweging op gang brengen. Niet voor niets nemen we daarom deel aan BcorpTwente”, zo sluit Herman af.

Over Bcorp Twente

BCorp is een keurmerk voor ondernemers die toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 ‘Benefit Corporations’ in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Twente zetten Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs in op het ondersteunen van Twentse ondernemers, die betekenis willen geven aan hun onderneming op gebied van circulair en gericht op mens en maatschappij. Deze ondernemers startten met elkaar BCorp Twente.

Datum: 9 maart 2021 |

Bron tekst: Bcorp |

Auteur: Bcorp

Lees meer over #duurzaam