Uniek ecosysteem voor medische technologie in Twente

De potentie van medische technologie in Twente is enorm. Het aantal (spin-off)bedrijven in deze sector groeit. Twente beschikt over een uniek ecosysteem. Innovatie in de zorg is een speerpunt van de Twente Board. Dit blijkt een goede keuze, de topsector Life science, waar onder andere het MedTech cluster onderdeel van uitmaakt, ontwikkelt zich in Twente sterker (+27,9%) ten opzichte van de rest van Nederland (+16,4%). Het Twente Board Event en het TechMed Event, die beiden eind vorig jaar plaatsvonden, maakten de potentie van de sector nog maar eens duidelijk. 

In het kort:

  • Technologie is cruciaal voor een gezondheidszorg van hoge kwaliteit en in Twente is de potentie hiervoor enorm
  • Onderzoek doen in samenwerking met inwoners van Twente verhoogt het bewustzijn bij de inwoners voor een gezonde leefstijl
  • Hiermee zorgen we samen voor een relevant en goed functionerend medisch technologie cluster in Twente voor zowel cure als care.

Global Goal

global goal icon
Diabetestechnologie

Technologie is cruciaal voor een gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Niet alleen voor het stellen van diagnoses of voor behandelingen, maar ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en voor het verbeteren van zelfstandig wonen. Nieuwe innovaties zijn essentieel als we het hoofd willen bieden aan de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de hoge kosten en de bemensing.

Één van de blikvangers tijdens het TechMed Event was het programma ‘Diabetes on Return’. Diabetes is een ingrijpende ziekte. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders hebben het, en dit aantal groeit ieder jaar. Medicijnen helpen, maar ook een gezonde levensstijl speelt een steeds grotere rol in de behandeling – en voor sommige patiënten zelfs genezing – van diabetes. Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het aantal mensen met diabetes afneemt, en dat de ziekte minder zwaar is voor die mensen die het toch krijgen. Op dit moment is er niet genoeg bekend over de ziekte om het echt onder controle te houden. Met de programmalijn Diabetes on Return zoekt TOPFIT naar nieuwe manieren om dit mogelijk te maken. Wetenschappelijke instellingen, zorginstellingen, en bedrijven op het gebied van technologie, voeding en zorg, ontwikkelen samen, en met nauwe betrokkenheid van de mensen met diabetes zelf, hulpmiddelen om patiënten op maat te ondersteunen.

Ook tijdens het Twente Board Event was er aandacht voor zorgtechnologie. Namens TOPFIT Citizenlab vertelden Renske van Wijk en pilotdeelnemer Hetty Bruntink over de pilot ‘Grip op diabetes’. In de pilot ‘Grip op Diabetes’ gaan onderzoekers van het Citizenlab samen met diabetspatiënten op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op hun diabetes. Samen wordt geprobeerd het aanbod van diabeteszorg te verbeteren en dit zoveel mogelijk af te stemmen op het individu. Andere pilots van TOPFIT Citizenlab waarin de burger centraal staat, zijn de burger gezond aan het werk (mantelzorg), de burger als technologie-ontwikkelaars (handscan bij reuma), welzijn van oudere burgers (langer zelfstandig thuis wonen en eenzaamheid). De pilots vinden plaats door heel Twente en op dit moment zijn er meer dan 400 Twentse inwoners bereikt. De technologieën die worden ontwikkeld, zorgen er niet alleen voor dat de druk op het zorgpersoneel verlicht wordt, maar door onderzoek te doen in samenwerking met inwoners van Twente verhoogt het bewustzijn bij de inwoners voor een gezonde leefstijl. Ook zorgt dit voor stimulans bij het bedrijfsleven in Twente om productontwikkeling te doen die aansluit bij de wensen van de gebruikers. Hiermee zorgen we samen voor een relevant en goed functionerend medisch technologie cluster in Twente voor zowel cure als care. 

Datum: 24 januari 2022 |

Bron tekst: INN'Twente en Twente Board |

Lees meer over #gezondheid