Innovatief systeem voor contactloze monitoring van vitale functies bij ZGT

Vorige week startte ZGT een pilot met de Early Sense bedsensoren: een innovatief systeem voor contactloze monitoring van vitale functies. In eerste instantie waren de bedsensoren bedoeld voor de afdeling geriatrie, maar door de Coronacrisis worden ze nu ingezet bij Covid-19 patiënten. De pilot met de Early Sense bedsensoren start in eerste instantie met vier ziekenhuisbedden.

In het kort

  • Patiënten worden meerdere keren per dag gecheckt op de vitale functies, waaronder de ademhaling en de hartslag. Maar ook tussen de meetmomenten kunnen de vitale waarden veranderen.
  • De Early Sense bedsensor monitort de patiënt de hele dag en contactloos. 
  • Voor patiënten op de afdeling geriatrie en Covid-19 patiënten is deze  manier van monitoren minder belastend.

Global Goal

global goal icon
Early Sense bedsensor

De Early Sense bedsensor is een sensorplaat die onder het matras van de patiënt wordt gelegd. Deze sensorplaat meet contactloos de hartslag en de ademhaling en stuurt die gegevens via een afgeschermd netwerk naar de monitor naast het bed en de centrale verpleegpost. Wanneer de hartslag of ademhaling boven of onder de vooraf (individueel) vastgestelde grens komt, gaat het alarm op de pieper van de verpleegkundige af. 

 

Het systeem ondersteunt daarmee verpleegkundigen en andere hulpverleners in het vroegtijdig herkennen van complicaties bij vitaal bedreigde patiënten. Door deze bedsensor kunnen zij achteruitgang eerder oppakken en medisch ingrijpen waar dit nodig is. Door  eerder ingrijpen kan  wellicht  overplaatsing naar de IC worden voorkomen. Of kan een patiënt  mogelijk eerder en in betere conditie naar huis. 

Continue monitoring bij kwetsbare patiënt

Het is de bedoeling om de Early Sense bedsensor te gaan gebruiken op de afdeling geriatrie. Op deze afdeling liggen kwetsbare ouderen die verschillende ziektebeelden hebben. Vaak zijn deze mensen geschrokken, ontdaan en ontroerd over de situatie en hebben zij meer te maken met angst en onrust. Juist om deze patiënten extra rust te geven is contactloze monitoring een fijne ondersteuning. Doordat de kwetsbare ouderen niet extra aan allerlei draden en pleisters met sensoren zitten, voelt het voor hen een stuk comfortabeler.

Corona

In verband met de Coronacrisis is de afdeling geriatrie omgevormd tot een Covid-afdeling en is de Early Sense bedsensor ook bij de behandeling van deze patiënten een welkome aanvulling. Zeker ook bij Covid-19 patiënten is het monitoren van de ademhaling en de hartslag een belangrijke parameter om achteruitgang te signaleren. Met de Early sense bedsensor wordt een Covid-patiënt de hele dag gemonitord. Daarnaast bespaart het  de zorgmedewerkers tijd en wordt de kans op besmettingen verkleint.

Smartup Innovation bij ZGT

Deze pilot is tot stand gekomen door samenwerking tussen de afdeling Geriatrie en Smartup Innovation, een klein team binnen ZGT dat helpt bij het ontwikkelen en uittesten van verschillende innovaties die de patiëntenzorg en/of het werken in de zorg makkelijker en beter kan maken. Verschillende innovaties werden door dit team al ontwikkeld en de coronacrisis heeft er vooral voor gezorgd dat dit in een stroomversnelling is geraakt.

Contact informatie

Geerdinksweg 141,
7555 DL Hengelo
088 708 7878 info@zgt.nl https://www.zgt.nl/

Global Goals

Datum: 12 november 2020 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees meer over #medischetechnologie