Earth is calling... Micronit

Testen, testen, testen. Dat was het credo de afgelopen tijd en ook in de komende fase zal testen van cruciaal belang blijven. Niet alleen om te bepalen of iemand het coronavirus heeft, maar ook om te zien of iemand het heeft gehad en nu immuun is. Bovendien voeren onderzoekers analyses uit om te kijken hoe het virus zich ontwikkelt. Om de deelname aan de maatschappij en economie te kunnen verruimen is kennis hierover van groot belang. Het Twentse bedrijf Micronit produceert chips die vanaf het begin van de crisis al door klanten wereldwijd gebruikt worden om de genetische opbouw van het COVID-19 virus te bepalen.

In het kort

  • Micronit ontwikkelt slimme chips die wereldwijd gebruikt worden voor testapparatuur in laboratoria en ziekenhuizen
  • Deze chips worden gebruikt om vast te stellen of iemand drager is van het COVID-19 virus
  • Om te anticiperen op de ontwikkeling van het virus en een vaccin te ontwikkelen, zijn de chips van Micronit ook onmisbaar

Global Goal

global goal icon
Microfluïdische chips

Het Enschedese bedrijf Micronit is toeleverancier van bedrijven die machines produceren waarmee analyses en testen worden uitgevoerd op tal van monsters. Het bedrijf ontwikkelt zogenaamde ‘microfluïdische chips’ die wereldwijd in laboratoria en ziekenhuizen worden gebruikt. Deze chips worden gebruikt voor ondermeer kankeronderzoek, maar meer recentelijk ook voor onderzoek naar het COVID-19 virus. Het bedrijf heeft de productie opgevoerd om te kunnen voldoen aan de grote vraag. De vraag naar de microfluïdische chips van Micronit is enorm gestegen vanwege de vele tests die wereldwijd worden uitgevoerd om te bepalen of een patiënt besmet is met het coronavirus. Willy-An Silvius, Marketing Communications Specialist bij Micronit, geeft aan dat het bedrijf er alles aan doet om de eigen verantwoordelijkheid tijdens deze crisis te blijven dragen, zowel voor binnen- als buitenland. “Wij zijn er nu vooral op gericht om zorg te kunnen blijven dragen voor al onze klanten, zodat de testen gewoon in voldoende mate beschikbaar blijven en er wereldwijd op grote schaal getest kan worden. Klanten verhogen hun voorraden om ook aan die vraag te kunnen voldoen en dat houdt in dat het bij ons extra druk is.” Het aantal medewerkers in de cleanroom is dan ook tijdelijk uitgebreid.

Bepalen, bestuderen, remmen

De chips van Micronit worden niet alleen ingezet om te testen of iemand corona heeft, maar zijn ook van cruciaal belang bij het onderzoek naar de oorsprong en het verloop van het virus. Ook zet het bedrijf zich via platform ‘Viralert’ in voor de ontwikkeling van sneltests.

Werking

Hoe werkt zo’n analyse precies? Bloed of slijm wordt bij een patiënt afgenomen en na chemische bewerking op de chip aangebracht. Deze chip wordt in een machine geplaatst om een analyse uit te voeren. Het virus bevat RNA, dat lijkt op DNA. RNA en DNA zijn opgebouwd uit vier unieke bouwstenen. De volgorde van deze bouwstenen bepaalt de genetische code. In de microfluïdische chips wordt de exacte volgorde van de bouwstenen stukje bij beetje bepaald met behulp van een zeer gevoelige microscoop. Dit wordt ook wel ‘sequencing’ genoemd. Op deze manier wordt op moleculaire schaal in kaart gebracht hoe het virus is opgebouwd.

Het testen van de toekomst

Micronit is als bedrijf al enorm gegroeid en deze groei blijft ook tijdens de coronacrisis steevast doorzetten. “We zijn bezig met nieuwbouwplannen, omdat we een toename in onze productie verwachten. Diagnostiek zal in de toekomst sneller, accurater en preciezer worden, en dat is iets waar microfluïdische chips heel goed in kunnen voorzien”. 

Datum: 30 april 2020 |

Bron tekst: Twente.com |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #coronavirus