'Snellere ontwikkeling nieuwe hartmedicatie door Twents 3D-hart'

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één. Genezing is niet mogelijk; de behandeling van hart- en vaataandoeningen bestaat uit symptoombestrijding. Mensen een zo comfortabel mogelijk leven bieden door medicatie toe te passen is het enige dat bereikt kan worden. Eén van de redenen daarvoor is dat het hart een complex orgaan is. Muizen zijn de meest gebruikte proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden genetisch gemanipuleerd, menselijke ziekten worden nagebootst en dat is vaak geen garantie voor succes. Op cardio vasculair gebied geldt dit nog meer: het menselijk hart en het hart van een muis verschillen dusdanig dat muisproeven eigenlijk ongeschikt zijn om nieuwe medicijnen te vinden die werken voor de mens.

In het kort

  • De effecten van hartmedicijnen worden nog onvoldoende betrouwbaar getest, omdat het hart van een proefdier en van een mens te veel van elkaar verschillen. 
  • River Biomedics heeft een technologie ontwikkeld om 3D-miniatuurhart met menselijke lichamencellen te maken, waardoor hartmedicijnen beter getest kunnen worden. 
  • Ze hebben als doel om betere medicatie voor patiënten op cardiologiegebied de wereld in te krijgen. 

Global Goal

global goal icon

Startup River BioMedics heeft dé oplossing in handen: een 3-D hart dat gebruikt kan worden in de preklinische fase van onderzoek. Hartmedicatie kan nu getest worden op een hart dat bestaat uit menselijke hartcellen (gecreëerd uit artificiële stamcellen) en pompt zoals het menselijke hart.

Natuurgetrouw

,,Door deze innovatieve techniek kunnen farmaceuten medicijnen testen op de best mogelijke, meest natuurgetrouwe manier”, zegt Marcelo Ribeiro, oprichter en mede-eigenaar van River BioMedics. Met zijn bachelor in biochemistry in zijn thuisland Portugal op zak, verhuisde hij in 2008 naar Utrecht waar hij zijn masters in Drug Innovations afrondde. Zijn PhD – Anatomy and Embryology- behaalde hij in Leiden. Zijn postdoc – op de afdeling Toegepaste Stamcel Technologie, met als specialisatie hartcellen, deed hij aan de Universiteit Twente. Hij koos voor de UT omdat deze bekend staat als een zeer ondernemende universiteit die innovatie stimuleert. ,,Door al mijn opgedane kennis te combineren, kwam ik in 2016 op het idee om stamcellen te gebruiken om een miniatuur-hart te creëren. In 2018 is dat gelukt, samen met professor Robert Passier. Mijn doel is altijd geweest is om een bedrijf op te zetten om zo betere medicatie op cardiologiegebied de wereld in te krijgen. Begin van dit jaar ben ik, samen met mijn compagnon Lisanne Blauw, gestart met River BioMedics.”

Slagingskans

Het coronavirus heeft, behalve dat het de afgelopen maanden vanwege de maatregelen erg stil is op de Universiteit, weinig invloed gehad op het bedrijf. Sterker: misschien heeft het miniatuur-hart een nu nog wel hogere slagingskans in de medische wereld: het virus heeft immers ook invloed op het functioneren van het hart. Onderzoek naar wat het virus precies aanricht, kan met het miniatuurhart van River BioMedics, snel en gericht uitgevoerd worden, net als onderzoek naar de effecten van verschillende medicatie of bestanddelen daarvan.


Toch blijkt het voor de startup niet gemakkelijk om investeerders te vinden die het avontuur met Ribeiro en Blauw aan willen gaan. ,,Het kan bedrijven ontzettend veel geld besparen omdat al voor de klinische fase duidelijk kan zijn of medicatie wel of niet werkt in de mens”, aldus Ribeiro. ,,Het is alleen een uitdaging om de juiste mensen binnen de farmaceutische wereld te bereiken en investeerders in Nederland ervan te overtuigen dat ons product levensvatbaar is, omdat we ons nog in een vroeg stadium van de productontwikkeling bevinden.” 

Om ervoor te zorgen dat het 3-D hart in productie kan worden genomen, is uiteraard veel geld nodig. Dat is tot nu toe niet gelukt omdat naast investeren in service ook voorfinancieren van iets dat pas over zeven tot tien jaar marktrijp is, niet aantrekkelijk blijkt. Daarom heeft de Startup nu een hart-strip ontwikkeld, een afgeleide van het complexere en dus duurdere mini-3-D hart, waarmee ook betrouwbare en snelle testen kunnen worden gedaan omdat ook menselijke cellen worden gebruikt die pompen zoals het menselijke hart. 


De twee eigenaren denken er nu over welke weg ze willen inslaan met hun bedrijf. ,,We kunnen ervoor kiezen om door te gaan op dit pad en toch investeerders te zoeken, maar we kunnen ook zelf hartmedicatie gaan ontwikkelen en testen. Dat is de keuze waar we nu voor staan.”

Medicatie

Het doel blijft uiteindelijk hetzelfde: zorgen voor betere medicatie voor de patiënt. ,,De laatste decennia zijn er voor cardiologische aandoeningen steeds minder nieuwe medicijnen op de markt gebracht vanwege de hoge kosten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Vreemd als je bedenkt dat hart- en vaatziekten – waaronder angina pectoris, CVA of een hartinfarct- ook in Nederland zorgen voor de meeste dodelijke slachtoffers. Er zou naar onze mening dus veel aan gelegen zijn om nieuwe, betere medicatie te ontwikkelen zodat in de toekomst misschien zelfs genezing mogelijk wordt, net als bij sommige kankersoorten. Wij geloven dat onze technologie daarbij kan helpen.”

Datum: 4 augustus 2020 |

Bron tekst: River Biomedics |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #medischetechnologie