Primeur: Snuffeldrone speurt naar giftige stoffen

Bij een brand kunnen giftige stoffen vrijkomen die een gevaarlijke situatie kunnen creëren. De Brandweer Twente ontwikkelde samen met Saxion en Robor Electronics een snuffeldrone die al vliegend de luchtkwaliteit meet. Deze slimme ontwikkeling heeft een vliegwieleffect op andere innovaties bij de (landelijke) brandweer.

In het kort

  • Het snel opsporen van giftige stoffen bij bijvoorbeeld brand geeft kennis van de situatie
  • De nieuwe snuffeldrone van Brandweer Twente meet wat er in de lucht zit en bewaart een monster voor forensisch bewijs
  • Deze snuffeldrone is een pilot van Brandweer Twente en past bij een innovatieve beweging naar meer gebruik van drones door de brandweer

Global Goal

global goal icon
Pilots met drones

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze de brandweer helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen of het vinden van drenkelingen. Enkele regio’s hebben pilots gedaan om ervaringen met drones op te doen. Hierbij heeft de brandweer ontheffing gekregen om dichter op mensenmenigte, boven aaneengesloten bebouwing, industrieobjecten en infrastructuur te kunnen vliegen. Brandweer Twente deed een pilot met een zogenaamde ‘snuffeldrone’ waarmee gevaarlijke stoffen in rook gedetecteerd kunnen worden.

Demonstratie

Op de Safety Campus op vliegveld Twente werd aan tientallen mensen de nieuwe drone gedemonstreerd. Meerdere korpsen uit andere regio’s waren aanwezig en ook de Duitsers waren op de uitnodiging in gegaan. De drone uit Twente kan op veel interesse rekenen.

Vliegende speurhond

Het detecteren van gevaarlijke stoffen in rook kan beter in de lucht dan op de grond gebeuren. Giftige dampen stijgen eerst op en slaan daarna pas neer. Door in de lucht te meten is er dus sneller duidelijkheid over de luchtkwaliteit of een mogelijk gevaarlijke situatie. De snuffeldrone meet de 20 gevaarlijkste stoffen die er zijn. De drone ‘ruikt’ stoffen als aceton, zoutzuur, chloorgas en kooldioxide. De drone wordt in situaties door Brandweer Twente nu al ingezet.

Resultaatgerichte samenwerking

De snuffeldrone is ontwikkeld door drie partijen: hogeschool Saxion, de Brandweer Twente en Robor Electronics in Bentelo. Naast dat de snuffeldrone de lucht kan meten, slaat de drone ook tijdens meting een luchtmonster op. Dit kan forensisch bewijs leveren. Bovendien is er tijdens het werk van de brandweer meer duidelijkheid over de veiligheid van brandweerlieden. 

Datum: 12 juli 2019 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #veiligheid