Meer grip op diabetes met hulp van eHealth

In ons dagelijks leven wordt technologie steeds meer toegepast. Technologie kan ons leven makkelijker maken. Bankieren doen we al jaren digitaal en steeds vaker bestellen we boodschappen via een app op onze mobiel. Ook zijn er toepassingen die ons helpen vitaler te worden en blijven. Denk aan diverse apps op je telefoon die voeding en beweging bij kunnen houden of een smartwatch. Voor mensen met een chronische ziekte kunnen dit soort toepassingen (eHealth) bijdragen aan meer inzicht in hun gezondheid en ziekte. Voor mensen met diabetes type 2 bijvoorbeeld, kan inzet van eHealth helpen grip krijgen op de ziekte en de ziektelast verlagen. Waardoor mensen soms met minder medicatie toekunnen. Toch is daadwerkelijke inzet van eHealth in de zorg nog niet zo gewoon als in andere sectoren. Dat kan anders!  

In het kort:

  • Diabetes type 2 is een complexe, chronische ziekte die veel voorkomt in Twente. Diabetes behandelen vraagt om maatwerk.
  • Voeding en beweging spelen een belangrijke rol bij het grip krijgen op diabetes. 
  • eHealth biedt inzicht in de invloed van voeding en beweging op leven met diabetes. Inzicht maakt mogelijk dat de patiënt meer regie in eigen hand kan nemen. 
  • Partners in Vitaal Twente werken samen aan de ontwikkeling van een aanbod waarin patiënten en professionals hun voordeel kunnen doen met de inzet van eHealth bij het leven met en behandelen van diabetes. 

Global Goal

global goal icon

In Vitaal Twente, een regionaal samenwerkingsverband dat Twente de vitaalste regio van Nederland wil maken, zet ZGT zich als kartrekker samen met ketenpartners in om dát voor elkaar te krijgen. Zodat meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning beschikbaar is voor mensen met diabetes type 2. Hierin spelen zij zelf een belangrijke rol. Mensen met diabetes die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten, kunnen meedenken én doen in het ontwikkelen van dit aanbod ondersteund door eHealth. Namelijk in de samenwerking met onderzoekers van TOPFIT Citizenlab.

Samen werken aan een meer persoonsgerichte aanpak

Een gezonde leefstijl speelt een grote rol bij de preventie en behandeling van chronische ziekten. Zo ook bij diabetes type 2. Verschillende leefstijlfactoren zoals voeding, beweging, slaap en stress spelen een rol. Inzet van eHealth kan het leven met en behandelen van de ziekte makkelijker maken. Voor mensen met diabetes type 2 biedt dit meer grip op hun (leven met) diabetes. Er is nog geen pasklaar antwoord op de vraag welke toepassingen het beste ingezet kunnen worden en op welke manier. Persoonsgerichte zorg bieden met inzet van eHealth vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Voor zorgprofessionals en patiënten. Partijen in Vitaal Twente zetten zich samen in om dat nieuwe aanbod en de werkwijze hierin samen helder te krijgen.

Ruim aanbod: voor elk wat wils

Iedere persoon met diabetes is anders en zo ook de behandeling en ondersteuning. Zo is de een vooral gebaat bij inzicht in voeding en de effecten daarvan op zijn suikerwaarden. Een ander wil graag coaching ontvangen gericht op lichaamsactiviteit. Weer een ander wil juist het effect van voeding en beweging op zijn suikerwaarden begrijpen en monitoren. En een aantal mensen wil gewoon drie keer per jaar een professional zien. Dit betekent dat het bestaande aanbod verrijkt kan worden met inzet van eHealth. Dat maakt meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning mogelijk. Een eerste stap om tot dit aanbod te komen, is het uitproberen van toepassingen. Zodat patiënten en professionals er ervaring mee op doen. 

Aanbod voor én door mensen met diabetes type 2

Om het nieuwe aanbod voor en door mensen met diabetes type 2 te ontwikkelen, is er een samenwerking met TOPFIT Citizenlab. Dit is een driejarig onderzoeks- en innovatieprogramma in Twente waarin verschillende partijen samenwerken aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid. Hierbij zijn niet alleen onderzoekers, zorgprofessionals en bedrijven betrokken, maar ook burgers kunnen hierin hun steentje bijdragen.

 

Onderzoekers en mensen met diabetes type 2 gaan samen op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op diabetes met inzet van eHealth. Lees meer over deze samenwerking met TOPFIT Citizenlab.    

 

Meer weten over dit project? Neem contact op met info@vitaaltwente.nl of lees meer over de ontwikkeling van dit aanbod voor mensen met diabetes type 2.

Datum: 4 maart 2021 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees meer over #gezondheid