Medlon en LabMicTA werken samen aan optimaliseren diagnostiek

Door de coronacrisis ontstaan ook goede dingen. Zo kwam de samenwerking tussen de Twentse laboratoria Medlon en LabMicTA in een stroomversnelling. De twee bundelden hun krachten om betrouwbare serologietesten te kunnen aanbieden, die aantonen of iemand het coronavirus heeft doorgemaakt. De samenwerking wordt nog intensiever. Eqib | The Human Factor zorgt daarbij voor de juiste mensen op belangrijke functies

In het kort

  • Medlon en LabMicTa bieden beide serologische tests aan. Door de coronacrisis is het plan om samen te werken in een stroomversnelling geraakt. Beide laboratoria voeren nu de coronaserologietest aan die door het RIVM is goedgekeurd.
  • Samen bieden ze de beste zorg aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en andere zorgverleners om zo efficiënter te kunnen werken.

Global Goal

global goal icon

Medlon is een klinisch chemisch laboratorium, onderdeel van de internationale laboratoriumorganisatie UniLabs. Medlon onderzoekt bloed en andere lichaamsvloeistoffen. LabMicTA onderzoekt ook lichaamsmaterialen, maar dan gericht op het vinden van infecties. De zogeheten serologische tests (die aangeven of iemand een ziekte al heeft doorgemaakt) bieden ze allebei aan. ‘We waren al een tijdje bezig om meer samen te werken om zo de dienstverlening te verbeteren. Corona bracht dat plan in een stroomversnelling’, legt directeur bedrijfsvoering Sanne Tempel van LabMicTA uit. Beide laboratoria voeren nu de coronaserologietest uit die door het RIVM is goedgekeurd.

 

De buisjes bloed worden op één van de 75 Medlon prikposten afgenomen en dan gelijk verdeeld over Medlon en LabMicTA, waar het onderzoek op het laboratorium plaatsvindt. De artsmicrobioloog van LabMicTA koppelt de uitslag dan naar de aanvrager terug. Daarnaast zijn de laboratoria ook een samenwerking aangegaan voor reizigers naar de Arabische Emiraten. UniLabs heeft als internationale speler de vraag gekregen of ze, voor de landen waar ze actief zijn, de corona PCR-test willen uitvoeren om zo alleen reizigers in te laten vliegen die vrij zijn van het coronavirus. Voor Nederland heeft Medlon de samenwerking met LabMicTA opgezocht voor de uitvoering van de test.

De beste zorg

Beide laboratoria hebben dezelfde klantenkring: ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, verloskundigen, medisch specialisten en andere zorgverleners die laboratoriumonderzoek nodig hebben. ‘Voordat corona toesloeg waren we daarom al in gesprek hoe wij in de regio de beste patiëntenzorg kunnen borgen. Er is overlap in onze bedrijfsvoering, denk aan logistiek – de auto’s die we allebei hebben rijden – maar ook aan het bezoeken van huisartsen. Dat kan efficiënter als we dit gezamenlijk doen’, zegt Gerald Engeltjes, businessmanager van Medlon. Voor de huisarts betekent de gezamenlijke dienstverlening van de laboratoria verlichting van de werkdruk. Dat komt goed uit: over vier jaar wordt al een huisartsentekort van 25 procent in Twente verwacht.

 

Gewerkt wordt aan één gezamenlijk portal, met ook de andere laboratoria in de regio, waarop alle onderzoekaanvragen van de zorgverlener in één keer binnenkomen en waar de uitslagen in worden gezet. ‘Nu wordt alle diagnostiek uit de regio nog apart aangevraagd. Het zou mooi zijn als de arts dit allemaal in één portal kan aanvragen en de resultaten ook in één overzicht terugkrijgt’, legt Tempel uit. De schat aan data die hiermee wordt verzameld kan verder helpen om te kijken hoe de gezondheid in Twente zich ontwikkelt en waardevolle input vormen voor bijvoorbeeld het opzetten van preventieprogramma’s.

Voorlichting en scholing

Per zorgverlener ontstaat ook duidelijkheid of het aanvraaggedrag afwijkt van dat van de collega’s in de regio. Tempel: ‘Als een huisarts een bepaalde test veel vaker aanvraagt dan zijn of haar collega’s, dan kunnen we daarover in gesprek gaan. Daarnaast geven we veel voorlichting en scholingen, ingericht op de vragen vanuit de praktijken.’

 

Zorgverzekeraar Menzis volgt deze ontwikkeling naar integrale en digitale zorg. Engeltjes: ‘Om de overheadkosten terug te brengen willen we een coöperatie opzetten, waarmee we de zorg betaalbaar kunnen houden. Daarnaast kijken we hoe we samen tot nieuwe ideeën kunnen komen, om de zorg in de regio te optimaliseren en verbeteren, samen met de diagnostiekaanbieders in de regio. Ook zijn we hierover met de ziekenhuizen en koepelorganisaties van de huisartsen in gesprek om gezamenlijk de visie uit te werken naar de praktijk. Menzis is hierin een belangrijke partner die mensen en middelen beschikbaar stelt om de veranderingen vorm te kunnen geven. Medlon en LabMicTA kijken verder onder andere naar een kweekpoli in samenwerking met de ziekenhuizen en hoe we voor de eerste lijn point of care testlocaties kunnen inrichten, waar diagnostiek op snelle wijze kan worden ingezet.’

Mensen die matchen

Eqib | The Human Factor helpt de twee laboratoria om deze waardevolle ambities waar te maken. ‘Natuurlijk kunnen we zelf ook wel een manager vinden, maar de goede manager op de juiste plek is een heel ander verhaal. We zoeken mensen die matchen met de organisatie en die onze werknemers kunnen meenemen in deze snel veranderende ontwikkelingen. We willen natuurlijk wel graag dat de kandidaat affiniteit heeft met wat we doen. Een hele puzzel waarbij Eqib voor ons echt een goede sparringpartner is’, vinden de twee.

Datum: 30 oktober 2020 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: INN'twente

Lees meer over #medischetechnologie