Ziekenhuis en patiënt beide in beweging

Vaak heeft beweging positieve effecten op de gezondheid van zieke mensen. ZGT onderzoekt daarom hoe het ziekenhuis zelf beweging tijdens opname kan stimuleren. De ontwikkeling van een ‘serious game’ kan patiënten motiveren sneller en actief bij te dragen aan herstel.

In het kort

  • Beweging heeft positieve invloed op de gezondheid. Zeker voor, tijdens of na ziekenhuisopname
  • ZGT streeft ernaar een beweegziekenhuis te worden
  • Een ‘serious game’ kan beweging op eenvoudige wijze stimuleren

Global Goal

global goal icon
Effect van bewegen

Tijdens het verblijf in een ziekenhuis brengen patiënten gemiddeld 60-90% van de dag liggend of zittend door. De reden hiervoor is zeker niet altijd medisch. In de praktijk blijkt dat het gros van de patiënten veel meer kan bewegen dan nu gebeurt. In beweging blijven tijdens de opname houdt de conditie op niveau en spieren sterker. De onafhankelijkheid van andere mensen wordt daardoor positief beïnvloed, de kans op complicaties is kleiner en patiënten kunnen eerder weer fijn naar huis. 

Beweegziekenhuis

Verminderde fysieke activiteit tijdens en rondom ziekenhuisopname is een belangrijke factor van achteruitgang in fysiek en cognitief functioneren. ZGT wil daar verandering in brengen en werkt daarom aan de ontwikkeling van een beweegziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis patiënten zal stimuleren om zoveel mogelijk in beweging te zijn tijdens hun ziekenhuisopname. Dit in het belang van de patiënten.

Serious game

De ontwikkeling van een zogenaamde ‘serious game’ is een van de innovaties waarmee ZGT patiënten wil motiveren om sneller en meer actief bij te dragen aan het herstel. Het achterliggende idee is dat de intrinsieke motivatie van mensen om te bewegen wordt aangesproken door het toevoegen van een spelelement. De game kan zowel individueel als samen met anderen worden gespeeld. Zowel voor, tijdens als na de ziekenhuisopname. 


ZGT verwacht dat een serious game bijdraagt aan behoud van het fysiek functioneren. Wanneer de verwachtingen reëel blijken te zijn, draagt dit in de eerste plaats bij aan optimale kwaliteit van zorg voor patiënten. Tegelijkertijd is de verwachting dat deze innovatie bijdraagt aan lagere zorgkosten. De serious game van ZGT is daarmee een voorbeeld van waardegerichte zorg (Value Based Healthcare).

 

In beweging

Ter inventarisatie of ZGT er klaar voor is om een beweegziekenhuis te worden is medewerkers gevraagd een enquête in te vullen. In de factsheet zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De aankomende tijd zullen voor de ontwikkeling van een beweegziekenhuis deze resultaten worden gebruikt. Het onderzoek is een samenwerking van o.a. ZGT en UTwente. De universiteit heeft een eigen ‘Centre for eHealth & Wellbeing Research’ van waaruit innovatieve technologische ontwikkelingen in Twente worden opgezet en ondersteund. 

Datum: 17 oktober 2019 |

Bron tekst: Twente.com |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #gezondheid