Europa waardeert de potentie van medtech in Twente met toekenningen react

Diverse MedTech initiatieven uit Twente krijgen REACT-EU gelden toegekend. De miljoenen aan subsidie geven de betreffende bedrijven en onderzoekers in Twente een enorme boost, bewijzen de potentie van MedTech in de regio en versterken Kennispark Twente als MedTech hotspot.

In het kort:

  • Europa geeft miljoenen aan subsidie aan diverse MedTech initiatieven in de regio
  • De toekenning van deze REACT-EU subsidies voor zowel specifieke innovatieprojecten als versterking van de faciliteiten in het ecosysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het sterk groeiende MedTech cluster in Twente.
  • Met de REACT-EU middelen stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie na de coronacrisis

Global Goal

global goal icon
Groen licht voor MedTech Factory

In de MedTech Factory kunnen straks startende en snel groeiende bedrijven in de medische technologie beschikken over hoogwaardige en betaalbare microbiologische labs. In de MedTech Factory kunnen ze flexibel ruimte huren tot dat ze groot genoeg zijn voor een eigen pand. Het concept kan met de 3,1 miljoen EFRO-subsidie en de reeds toegekende bijdrage uit de regiodeal via TwenteBoard worden gerealiseerd door initiatiefnemers Novel-T en Kennispark Twente.


Novel-T presenteerde onlangs samen met haar regionale partners de ambitie om het MedTech cluster in Twente de komende jaren een stevige impuls te geven. In september 2020 boden Jaap Beernink (CEO Novel-T) en Eddy van Hijum (gedeputeerde Provincie Overijssel) namens het regionale cluster een investeringsagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer aan. Op deze agenda stonden betaalbare labfaciliteiten hoog op het prioriteitenlijstje

 

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark: “Deze toekenning is fantastisch nieuws voor de regio en Kennispark Twente. Zonder deze subsidies komen dergelijke voorzieningen niet van de grond, terwijl ze essentieel zijn in de doorgroei van bedrijven. Dit zorgt ervoor dat we de Twentse MedTech bedrijven kunnen behouden en bedrijven van buiten Twente kunnen aantrekken.”

Consortia van kennisinstellingen en Twentse MedTech bedrijven

Naast de MedTech Factory zijn bij de andere REACT-EU toekenningen diverse consortia van Twentse MedTech bedrijven en de Universiteit Twente vertegenwoordigd. Het gaat om samenwerkingen die erop gericht zijn met medische technologie bij te dragen aan een verbeterde en betaalbare zorgsector. Deze projecten geven blijk van het innovatievermogen en samenwerkingskracht binnen het regionale cluster.  


Innovaties voor het behandelen van dementie en beter opsporen van borstkanker

Zo is ruim 1,5 miljoen euro toegekend aan het initiatief ‘reMIND’, waarin Demcon, Micronit en Locsens consortiumparters zijn. Binnen reMIND brengen de partijen vier verschillende technologieën bij elkaar te brengen om dementie beter te behandelen.

 

Een tweede consortium, bestaande uit PA Imaging, Hemabo en de Universiteit Twente in samenwerking met Radboud UMC ontvangt maximaal 2,6 miljoen euro voor het naar de patiënt brengen van een foto-akoestische mammografie.


Een derde voorbeeld is het consortium dat gevormd is rondom LioniX International, en bestaat uit onder andere Bronkhorst High-Tech, SurfiX, Qurin Diagnostics en PHIX. Tezamen werken zij aan de SensorChip gericht op het ontwikkelen van verschillende typen gas-, vloeistof en biosensoren. Zij ontvangen voor dit project ruim 2,5 miljoen euro. Als laatste is het Enschedese bedrijf ILT Fineworks betrokken bij de industrialisatie van de ELENA Heart Technologie, waarvoor maximaal 1,7 miljoen euro is toegekend.

 

Jaap Beernink, CEO Novel-T: “De toekenning van deze REACT-EU subsidies voor zowel specifieke innovatieprojecten als versterking van de faciliteiten in het ecosysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het sterk groeiende MedTech cluster in Twente. Innovatieve groeibedrijven zijn daarin de drijvende kracht. Voor de regio is de impact van deze bedrijven bijzonder groot, zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt.“

Datum: 13 juli 2021 |

Bron tekst: Novel-T |

Lees meer over #medischetechnologie