Nauwkeuriger biopsies door augmented reality

De  Universiteit Twente  ontwikkelt momenteel een smartphonetechnologie gebaseerd op het gebruik van Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) en Augmented Reality (AR). Deze technologie biedt medisch personeel de mogelijkheid om snel 3D delen van het lichaam te tonen door de smartphone alleen maar in het betreffende gebied te houden. Deze smartphone zal de toegevoegde lagen van de 3D huidoppervlak tonen en daarmee onzichtbare informatie voor medisch personeel zichtbaar maken. Deze techniek draagt bij aan een betere gezondheid.  

In het kort

  • Snel 3D delen van het lichaam te tonen 
  • Tumor in een keer kunnen bereik voor biopsie, geen meerdere pogingen om bij de juiste locatie bij de patiënt te vinden en geen onnodige biopsies genomen te worden 

Global Goal

global goal icon
SLAM

“We willen de informatie van MRI’s en andere aderscans (van sensors die gebruik maken van laser speckle) toevoegen en deze zichtbaar maken met augmented reality”, zegt Dr. Ir. Beril Sirmacek (Computer Science). Hierdoor kunnen artsen delen binnen het lichaam zien zoals tumoren, aderen en diabetische ulcera met behulp van augmented reality. Deze visuele ondersteuning biedt artsen de mogelijkheid om de situatie beter te bestuderen en betere keuzes te maken. Bij het nemen van biopsies kan deze visuele ondersteuning helpen met het begeleiden van de robotarm om de tumor in een keer te bereiken voor biopsie, en hoeven er niet gedurende langere tijd meerdere pogingen gedaan te worden om de juiste locatie bij een patiënt te vinden en hoeven er geen onnodige biopsies genomen te worden bij de patiënt. Het zichtbaar maken van big-data middels augmentatie en het aangeven van de richting middels de smartphone-app is zeer afhankelijk van de techniek van Simultaneous Localization en Mapping (SLAM). “Hoewel ik geen medische achtergrond heb, biedt onze gemeenschappelijke focus op SLAM en AR een ideaal platform.” 

Slam-box

“Op het moment dat wij het project startten was ons doel om een SLAM-box te ontwikkelen binnen de UT-onderzoeksgroep RAM (Robotica en Mechatronica). We kunnen onze lokalisatie- en 3D reconstructiesoftware gebruiken bij verschillende sensoren en niet alleen bij het gebruik middels smartphones. Onze visie kan leiden tot meer gezondheids-apps en andere robotica-apps zullen hierdoor intelligenter worden. Met deze technologie zullen de algoritmes de 3D-modellen van de omringende objecten snel begrijpen, onafhankelijk van de beeldsensoren die worden gebruikt.” 

Prof. Dr. Ir. Stefano Stramigioli (voorzitter van de Group, Robotica en Mechatronica): “SLAM is een van de belangrijkste technologieën in robotica, maar een integraal gebruik is alleen mogelijk als er een methode is waarmee we veel sensoren in een robotsysteem kunnen koppelen. Bij RAM willen we een SLAM-box ontwikkelen die zichzelf automatisch zal aanpassen als extra sensoren worden toegevoegd middels Plug & Play. Dan zou het mogelijk zijn om deze “SLAM-Box” aan een compleet robotsysteem te bevestigen, waardoor het een sterk waarnemingsvermogen krijgt.”

Datum: 4 april 2018 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #medischetechnologie