Evidencio doet nauwkeurige medische voorspellingen

Wanneer je bij de dokter of medisch specialist een diagnose krijgt, heb je waarschijnlijk veel vragen. Veel van die vragen worden beantwoord op basis van ‘algemene verwachtingen’ die bij een ziektebeeld passen. Maar als patiënt wil je liever weten hoe jouw eigen ziekte en genezing zal verlopen. Met de online databank van Evidencio hebben specialisten sinds kort toegang tot een grote hoeveelheid modellen waarmee zij de patiënt van een nauwkeurige voorspelling kunnen voorzien. 

In het kort

  • 40 miljoen mensen in euro die niet kunnen lopen zonder ondersteuning zoals rollator 
  • De ontwikkeling van een innovatieve broek

Global Goal

global goal icon
Van de plank naar interactieve tool

Het team van  Evidencio  uit Haaksbergen is ontstaan uit drie artsen in opleiding en IT-ondernemer Rob Mentink, door Oost NV aan elkaar gekoppeld. Eén van de artsen ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek een voorspellingsmodel en zag tot zijn frustratie dat daar niets mee gedaan werd. En zo gaat het vaak; er worden op basis van onderzoeksresultaten duizenden modellen ontwikkeld in de medische wereld, die vervolgens ergens op een plank eindigen. “Dat is zonde”, zegt Rob, “want op basis van die modellen kunnen medische professionals veel nauwkeuriger voorspellingen doen. Stel je voor dat een patiënt de diagnose borstkanker krijgt en de arts moet bepalen wat de kans is op een geslaagde operatie. Er is natuurlijk veel informatie en onderzoek beschikbaar, met algemene verwachtingen en voorspellingen. Maar er bestaan ook modellen die gebaseerd zijn op specifiek onderzoek onder een bepaalde doelgroep. Zo kan het zijn dat de patiënt met zijn/haar specifieke medische vraag met een model kan worden bediend, dat een patiënt specifieke voorspelling doet. Het interactieve model op Evidencio.com vraagt de arts om de specifieke waarden van de patiënt en geeft op basis daarvan een voorspelling. Model X lag misschien ergens op een plank in een ziekenhuis in Finland en was voor niemand beschikbaar. Dat komt vaak omdat de vertaalslag mist; er zijn beschrijvingen van modellen, maar geen interactieve tools. Met Evidencio vinden deze voorspellingsmodellen nu wel hun weg van en naar medische professionals over de hele wereld.” 

Een uniek platform

De voorspellingsmodellen kunnen door onderzoekers en specialisten worden toegevoegd en krijgen een beoordeling in de vorm van een aantal sterren, op basis van geaccepteerde kwaliteitskenmerken Het platform kan ook door derden op de eigen site worden geïntegreerd. De  Dutch Pancreatic Cancer Group  is hier een voorbeeld van. Rob hoopt dat Evidencio straks internationaal een groot succes  zal worden, maar eerst wordt er binnen Twente en Nederland getest. “Ons doel is integratie met het EPD, het elektronisch patiëntendossier. Evidencio wordt nu al getest binnen  ZGT  en  MST  en de medisch specialisten reageren enthousiast. Een aantal van hen gebruikt wel verschillende apps met modellen maar de kwaliteit daarvan kan vaak niet worden gecontroleerd. Bovendien biedt Evidencio als enige een overzicht van alle internationaal beschikbare modellen. Dat mensen zo enthousiast reageren is natuurlijk fantastisch, dan weet je dat je als ondernemer met iets bijzonders bezig bent!” 

Lees hier meer over Evidencio! 

Datum: 19 juli 2017 |

Bron tekst: Roessingh |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #innovatie