Impuls voor innovatie, groei en werkgelegenheid in Oost-Nederland

Topfonds Gelderland,  Innovatiefonds Overijssel  en  participatiefonds PPM Oost  investeren in het nieuwe landelijke investeringsfonds Innovation Industries. Het fonds van € 75 miljoen beoogt de hoogwaardige kennis vanuit de universiteiten van Twente, Eindhoven en Wageningen, TNO en ECN versneld om te zetten in succesvolle (internationale) bedrijven. Het fonds gaat in ruim twintig startups investeren die actief zijn in de High Tech, Medtech en Agritech. Hiermee draagt het fonds bij aan innovatie en werkgelegenheid en geeft het een impuls aan het ecosysteem in Oost-Nederland.

In het kort

  • Fonds biedt ondersteuning aan hightechbedrijven 

  • Stimulans in bedrijvigheid door injectie van diverse fondsen 

Global Goal

global goal icon
Impact op de regio

Innovation Industries gaat de komende tien jaar investeren in twintig of meer kansrijke innovatieve starters en doorgroeiers uit onder meer Oost-Nederland. Zij krijgt ondersteuning van de universiteiten en de onderzoeksinstituten. Tevens kunnen ze gebruik maken van de kennis en kunde van het fondsmanagement en het complementaire netwerk van PPM Oost en private investeerders. 

Pieter Rhemrev, adjunct-directeur PPM Oost: “PPM Oost fungeerde als katalysator van Innovation Industries door vroegtijdig zich met publieke middelen te committeren. Het is gelukt anderen te overtuigen van het belang van dit fonds. In het voorloperfonds Twente Technology Fund hebben we aangetoond dat je veel kunt bereiken als je kennis, kunde, netwerken en kapitaal met elkaar verbindt. Dit nieuwe fonds, met een nog grotere financiële armslag, zal in samenwerking met PPM Oost in de regio een significante impact hebben en stimuleert de start en groei van bedrijven.” 

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Provincie Overijssel: “Innovatie is een essentiële pijler van het hightech ecosysteem in Oost-Nederland. Met dit fonds versterken wij de kennis- en concurrentiepositie van de bedrijven in de regio en stimuleren wij de ontwikkeling van werkgelegenheid.” 

Michiel Scheffer, gedeputeerde provincie Gelderland: “Het fonds versterkt de innovatiekracht van Wageningen en geeft talentvolle startups de kans zich door te ontwikkelen tot topbedrijven in de voorhoede van health en techniek.”

Investeerders

Investeerders in het fonds zijn PPM Oost, Topfonds Gelderland, Innovatiefonds Overijssel, kennisinstellingen waaronder Universiteit Twente en Wageningen University, onderzoeksinstituten als TNO en ECN, een groep van overwegend Twentse investeerders,  het Europese Investering Fonds (EIF) en het Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid en Elektro (PME). Het is uniek dat pensioenfondsen weer in Nederlandse vroege fase fondsen investeren. De grote interesse in dit fonds van investeerders zorgt voor een uitzonderlijke situatie dat de eerste closing tevens de finale closing is.

Over Innovation Industries

Innovation Industries is met een grootte van € 75 miljoen een van de grotere tech venture capital fondsen in Nederland.. Het fonds wordt geleid door een onafhankelijk team met jarenlange ervaring op het gebied van vroege fase hightech investeringen en het beheren van universiteitsfondsen in Nederland. Het management van Innovation Industries wordt gevoerd door Harm de Vries, Nard Sintenie, Tom Schwarz en Chris Sonnenberg. Het fonds werkt nauw samen met de technology transfer offices van de TU’s en TNO bij het vinden en begeleiden van spin-off projecten en ondernemingen. Daarnaast werkt het actief samen met leidende Nederlandse hightech ondernemingen voor de ondersteuning en opschaling van portfoliobedrijven.

Datum: 27 juni 2018 |

Bron tekst: Oost NL |

Auteur: Twente.com