e-Health bij Ziekenhuis Groep Twente

e-Health is in opmars. En dat is geen wonder. Dankzij technologische ontwikkelingen zijn patiënten meer betrokken bij het managen van hun eigen gezondheid. Ook ZGT kijkt naar de toekomst en de veranderende rol van de patiënt. Daarom is er een proef gestart onder hartfalenpatiënten: iMediSense telemonitor applicatie (app).

In het kort

  • Patiënten zijn steeds meer betrokken bij het managen van hun eigen gezondheid, waardoor het belangrijk is dat zorg op afstand makkelijker gemaakt wordt.
  • Door middel van de iMediSense telemonitor applicatie krijgen patiënten meer regie over de zorg die zij nodig hebben.

Global Goal

global goal icon
Zorg op afstand

Cardioloog Gerard Linssen maakt deel uit van een betrokken team dat de proef in goede banen leidt. “ZGT is benaderd door Thales Nederland om de app mogelijk te maken”, vertelt hij. “We willen samen zorg op afstand makkelijker maken. Patiënten krijgen een weegschaal, een bloeddrukmeter en een tablet mee naar huis. Hiermee meten en registreren zij dagelijks hun gewicht, bloeddruk en hartslag. Dit is ontzettend handig om thuis de ontwikkeling van het ziektebeeld duidelijk en objectief te kunnen zien. Ook kunnen patiënten een extra bericht sturen als ze een klacht hebben. De hartfalenverpleegkundigen krijgen dan een melding via een beveiligde website in ZGT. Het behandelteam kan de patiënt dan adviseren over te ondernemen acties. Bijvoorbeeld het bijstellen van de medicijnen.”

Betrokkenheid onder hartpatiënten

De bedoeling is dat de patiënt meer regie krijgt over de zorg die hij of zij nodig heeft. “Omdat je er elke dag mee bezig bent, krijg je echt overzicht in je klachten. Erg belangrijk is dat we problemen op tijd kunnen signaleren, vooral door naar trends te kijken. We kunnen het nooit genoeg benadrukken: voorkómen is beter dan genezen”, legt Linssen uit. “Als team krijgen wij meer inzicht in de ziekte en in de behandeling. Bij opmerkelijke uitkomsten willen we tijdig kunnen ingrijpen. Als we een ontregeling op tijd herkennen kan zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen. We hopen dat een patiënt uiteindelijk minder vaak voor controles naar het ziekenhuis moet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Bijzondere samenwerking

Niet alleen binnen ZGT wordt er samengewerkt om de app mogelijk te maken. “Er spelen veel factoren mee om dit project goed en veilig te kunnen uitvoeren. Daarbij komen zaken kijken als gebruiksgemak, beveiligde opslag van informatie en het belangrijkst: een duidelijke uitleg aan de patiënt. Dat kunnen we niet alleen, en gelukkig hoeft dat ook helemaal niet”, vertelt Linssen. Vodafone zorgt voor het netwerk, de Universiteit Twente verzamelt alle gegevens voor onderzoek en interviewt de patiënten en het behandelteam over hun ervaringen. En zorgverzekeraar Menzis ondersteunt het project financieel. Samen zien wij dit project als investering in de toekomst. Er komen dus zeer diverse partijen samen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg. Dat is een mooie ontwikkeling.” 

Datum: 6 januari 2017 |

Bron tekst: Twente.com |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #medischetechnologie