Earth is calling... Bolscher

Méér dan vlees alleen

 

Bolscher wil al in 2020 haar CO₂-uitstoot met 50 procent hebben gereduceerd. Ze wacht niet af en neemt nu al een leidende positie in. Om deze vooruitstrevende doelstelling te realiseren ontwikkelt Bolscher nieuwe concepten op het gebied van circulariteit én voor het verminderen van de vleesconsumptie.

In het kort

  • Het verminderen van de CO₂-uitstoot die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.
  • Energiebesparende maatregelen, alternatieven voor vlees en verantwoord gebruik van grondstoffen. 

Global Goal

global goal icon

Het familiebedrijf uit Enschede heeft als doel de mooiste producten te leveren aan foodprofessionals, en zoals Bolscher aangeeft omvat dat méér dan vlees alleen. De vleesindustrie heeft te maken gekregen met grote milieuthema’s. Met de maatregelen die Bolscher neemt, heeft zij een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in deze sector.

Slimme energiemaatregelen

Bolscher wist zich als eerste vleesbedrijf te certificeren op de CO₂-prestatieladder. Om een CO₂-reductie te bereiken heeft Bolscher verschillende energiebesparende maatregelen genomen. Zo is het dak van de productielocatie voorzien van ruim 600 zonnepanelen, zijn de productieruimtes en kantoren volledig voorzien van LED- verlichting, zijn de personenauto’s 100 procent elektrisch en past ze haar wagenpark aan om zo de doelstellingen voor 2020 te halen. Zo beschikt Bolscher over 9 oplaadplekken én in samenwerking met de gemeente Enschede is een snellaadstation geplaatst. Inmiddels is Bolscher de eerste leverancier die de horeca in de binnenstad van Enschede en Hengelo bevoorraadt met ‘nul emissie wagens’. De zogeheten streetscooters rijden 100% elektrisch en de auto en de koeling worden opgeladen via de zonnepanelen op het dak. Daarnaast is het systeem dat de leveringskratten wast zo aangepast dat het energieverbruik voor het wassen van de kratten inmiddels 90 procent lager is. Tot slot wordt met de warmte die uit de koelinstallatie wordt teruggewonnen het schoonmaakwater (voor)verwarmd.

Een wereld te voeden

Voor de productie van 1 kilo vlees is 5 kilo plantaardig voer nodig, en de gemiddelde Nederlander eet 80 kilo vlees per jaar (ruim twee keer zoveel als 50 jaar geleden)! De consumptie van vlees heeft dus een enorme impact op het klimaat en het is dus van belang dat we minder vlees gaan eten. Vanuit dit bewustzijn heeft Bolscher ‘Meat Your Veggies’ ontwikkeld, een concept waarbij de “hybride” vleesproducten uit 50 procent vlees en 50 procent groenten bestaan.

“We hebben een wereld te voeden en dat kunnen we in de toekomst nu eenmaal niet alleen met vlees,” aldus Roy Bolscher.

CO₂-voetafdruk

Voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk gelooft Bolscher dat regionale en kleinschalige vleesproductie de toekomst heeft. Een mooi voorbeeld is ‘Harry’s Farm’. Voor de productie van kwaliteitsrundvlees van Black Angus worden runderen ingezet uit het Enters Reggedal. Prachtig vlees met een heerlijke smaak. Dankzij Harry’s Farm worden ze met respect voor de natuur grootgebracht.

Verantwoorde productie

Een andere maatregel die Bolscher heeft toegepast is dat alle verpakkingen recyclebaar zijn. Daarnaast scheiden ze al het afval.

 

Bolscher legt de lat hoog! Met deze reeks aan maatregelen laat ze zien dat een 50 procent CO₂-uitstoot reductie in 2020 haalbaar en realiseerbaar is!

 

Datum: 19 april 2019 |

Bron tekst: Bolscher meer dan vlees |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Earth is calling