Earth is calling... Twence

CO2 uit afvalverwerking opvangen en hergebruiken

 

Het is de missie van grondstoffen- en energiebedrijf Twence  uit Hengelo om afval zoveel mogelijk te hergebruiken. Twence wil CO2 gaan terugwinnen uit de rookgassen die bij de verbranding van afval vrijkomen. Nu wil Twence 100.000 ton CO2 uit de afvalenergiecentrale gaan afvangen. Er is dan minder directe uitstoot van CO2, en het kan hergebruikt worden door onder meer de glastuinbouw. Zo kan de uitstoot in één klap fors omlaag en wordt CO2 een grondstof, in plaats van milieuvervuiler.

In het kort

  • Energie uit hernieuwbare bronnen is de energie van de toekomst
  • De CO2 afvanginstallatie van Twence zorgt ervoor dat de uitstoot van CO2 in één klap fors omlaag gaat en dat het een grondstof, in plaats van milieuvervuiler wordt

Global Goal

global goal icon

Twence, een van de grootste afvalverwerkers van Nederland, produceert grondstoffen en energie uit afvalstromen, biomassa en andere duurzame bronnen. Al jaren richt Twence zich op de transformatie naar een energie- en grondstoffenbedrijf. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot.

Van uitstoot naar instroom

Twence wil vanaf het voorjaar van 2021 jaarlijks 100.000 ton CO2 afvangen. Daarvoor wordt bij de afvalenergiecentrale een installatie gebouwd waar de rookgassen eerst doorheen gaan. Met een scheikundig proces wordt het CO2 eruit gefilterd en opgeslagen, de rest, vooral waterdamp, gaat alsnog de lucht in. De afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 wordt met tankwagens getransporteerd naar afnemers.

Diverse toepassingen

De vraag naar CO2 voor diverse nuttige toepassingen is groeiend. CO2 is nu al direct toepasbaar als ‘bemester’ in de glastuinbouw, waardoor deze sector kan overschakelen op schone energiebronnen. Nu nog gebruiken glastuinders CO2 die vrij komt bij het verstoken van aardgas in hun kasverwarmingsketels. Wanneer ze de CO2 kunnen inkopen bij externe bronnen, dan kunnen ze overschakelen op duurzame energievoorziening, bijvoorbeeld geothermie. Daarnaast zijn er diverse bekende toepassingen zoals de inzet van vloeibaar CO2 als koelmiddel bij transport van bederfelijke goederen of de toepassing van CO2 bij de verpakking van groenten.

Op langere termijn biedt CO2-terugwinning interessante mogelijkheden om koolstoffen terug te winnen en in te zetten als basisgrondstof voor de chemische industrie. Deze bedrijfstak is ook op zoek naar duurzame alternatieven voor olie en aardgas en is er behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie (zonne- en windenergie). CO2 biedt daarvoor in combinatie met waterstof mogelijkheden.

Locatie

De commissie voor milieueffectrapportage, de MER, heeft de mogelijke risico’s van zo’n CO2-installatie op het terrein van Twence op de omgeving geïnventariseerd. In december 2018 gaf de MER groen licht voor de installatie. Een MER is nodig omdat een nieuwe installatie wordt gebouwd waarmee het CO2 uit het rookgas gehaald wordt en vloeibaar gemaakt voor transport.

Datum: 20 december 2017 |

Bron tekst: Twence |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Earth is calling