Earth is calling... 4Silence

Reductie verkeerslawaai vermindert gezondheidsklachten

 

Stedelijke gebieden worden steeds groter, het verkeer neemt toe en bestaande wegen worden steeds drukker. Door deze verkeerstoename neemt ook het verkeerslawaai toe. Een verandering die negatieve gevolgen heeft op onze gezondheid.

In het kort

  • Verkeerslawaai veroorzaakt gezondheidsklachten, zoals gehoorbeschadiging, stress, slaapstoornissen en zelfs hartklachten
  • De technologie van 4Silence vermindert geluidsoverlast van verkeer. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame infrastructuur, en dus ook aan een gezondere leefomgeving

Global Goal

global goal icon
Gevolgen

Verkeerslawaai veroorzaakt namelijk vele gezondheidsklachten, zoals gehoorbeschadiging, stress, slaapstoornissen en zelfs hartklachten. Uit onderzoek van  kennisinstituut CROW-KpVV  blijkt dat in 2020 de schade aan mensen door geluidhinder ongeveer even groot zal zijn als de schade door verkeersongevallen. En uit het onderzoek van de Duitse  universiteit van Wuppertal  is gebleken dat kinderen die in een lawaaierige omgeving wonen een ontwikkelingsachterstand oplopen. Vijfjarigen die slapen met het geluid van verkeer op de achtergrond, hebben een slechtere nachtrust en lopen daardoor een ontwikkelingsachterstand van ongeveer drie maanden op. 

Vermindering geluidsoverlast verkeer

4Silence, gevestigd op het Kennispark in Enschede,  heeft het antwoord: de ‘whisstone’. Het bedrijf, dat ooit als UT-startup begon, heeft een technologie die ontwikkeld is om geluidsoverlast van verkeer te verminderen. Zo wordt een bijdrage geleverd wordt aan een duurzame infrastructuur, en  dus ook aan een gezondere leefomgeving. Sustainable noise reduction, innovatieve en duurzame oplossingen, wetenschappelijk onderbouwd en met bewezen resultaat. 

Afbuigen in plaats van absorberen verkeerslawaai

Voor het verminderen van verkeerslawaai heeft 4Silence een diffractor ontwikkeld: de Whisstone, een betonnen element dat op gelijke hoogte met het wegoppervlak, dicht naast de weg wordt geplaatst. In plaats van het lawaai te absorberen, buigt de diffractor het verkeerslawaai af in een opwaartse richting. Door deze afbuiging wordt de hinder in de naaste omgeving van de weg aanzienlijk verminderd. Pilots hebben aangetoond dat de Whisstone verkeerslawaai met 2,5 tot 4 dB(A) verminderd. Bovendien kan de diffractor samengaan met, en dus een aanvulling zijn op, bestaande geluidsreducerende maatregelen, zoals stille wegdekken en geluidsschermen.

Whiswall, een innovatieve toepassing van de Whisstone

Het nieuwste product van 4Silence is een toepassing van de al bestaande Whisstone. Door het element toe te voegen aan een geluidswal, wordt de toepasbaarheid direct breder inzetbaar. Voordeel is de extra geluidsdemping, waardoor de geluidswal effectiever wordt. 
De geluidsreductie die wordt gerealiseerd door de Whiswall, heeft een verdubbeling van het geluidsverlagende resultaat als gevolg. De geluidsreductie zal bovendien naar verloop van jaren niet afnemen. Kortom: sustainable noise reduction. 

Datum: 13 december 2017 |

Bron tekst: 4Silence |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Earth is calling