Earth is calling... Eshuis Accountants en Adviseurs

Succesvol ondernemen

“Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau” (SDG Nederland).

In het kort

  • Het realiseren van de Global Goals vraagt om samenwerking tussen tal van organisaties
  • Eshuis Accountants en Adviseurs brengt partijen samen om van elkaar te leren op het terrein van duurzame ontwikkeling en circulair- en betekenisvol ondernemen 

Global Goal

global goal icon
Succesvoller ondernemen

Eshuis Accountants en Adviseurs helpt ondernemers in de private en publieke sector dagelijks succesvoller te ondernemen. Eshuis heeft de ambitie dit zodanig te doen dat succesvolle ondernemers bijdragen aan een verbetering van de sociale en economische positie van Twente. 

 

“We zijn er van overtuigd dat we juist door ondernemers te prikkelen in hun ondernemerschap, zij in sociaal en economisch opzicht succesvoller zijn”, zo vertelt Michel Schaepers, bestuursvoorzitter van Eshuis. “Dat doen we niet alleen door ondernemers adequaat inzicht te geven in hun financiën, dat doen we ook door ondernemers en bestuurders met elkaar in contact te brengen tijdens maandelijkse kennissessies. De laatste sessie stond daarbij in het teken van betekenisvol ondernemen”.  

 

“Via het thema ‘betekenisvol ondernemen’ stimuleert Eshuis de samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Dit varieert van de MOOC Businessanalytics, het doen van onderzoek in samenwerking met het lectoraat strategisch HRM van Hogeschool Saxion, tot het actief bijdragen aan de betekeniseconomie in Twente”, zo vult Mark de Lat, partner business development & innovatie zijn collega Michel aan. 

Betekeniseconomie in Twente

Vijf ondernemers in Twente, waaronder Mark de Lat namens Eshuis Accountants en Adviseurs, hebben in april 2016 de Stichting Betekeniseconomie in Twente opgericht, met als doel de betekeniseconomie in praktijk te brengen. Daardoor geïnspireerd besloot een gezelschap ondernemende mensen in Drenthe zich aan te sluiten bij deze beweging en de Stichting Betekeniseconomie in Drenthe te starten, waaruit inmiddels een landelijke beweging is ontstaan, die zich binnenkort uitbreidt naar Noord-Holland, Groningen en de Achterhoek. 

 

Naast het aangaan van de dialoog met bestuurders en ondernemers over betekenisvol ondernemen tijdens bijeenkomsten, worden ook werksessies voor directie- en managementteams van verschillende organisaties begeleid. “Met dergelijke sessies worden de Global Goals – met behulp van de BetekenisBox concreet gemaakt. “Het mooie is dat organisaties zo snel zien waar al stappen gezet worden om duurzaam te kunnen ondernemen en gelijktijdig inzicht ontstaat in verbeterpunten”, zo vertelt Mark de Lat. 

Over Eshuis Accountants en Adviseurs

Dat Eshuis Accountants en Adviseurs graag met feiten en cijfers werkt staat buiten kijf. Feiten en cijfers zijn echter geen doel op zich. Inzicht in jouw financiële, fiscale en organisatorische prestaties, dat is waar het om gaat. Eshuis Accountants en Adviseurs kent betekenis toe aan de feiten en cijfers van jouw organisatie en helpt je bij het realiseren van je persoonlijke ambities en de strategie van de organisatie! Oftewel: Eshuis helpt je elke dag succesvoller te ondernemen, om zo de sociaal en economische impact van Twente te vergroten.

 

Eshuis Accountants en Adviseurs is sponsor van de Rode Loper 2019 en ondersteunt daarmee de Sustainable Development Goals. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Twente stonden dit jaar de vier actuele thema's volhoudbaarheid, circulariteit, inclusiviteit en klimaatactie centraal.

Datum: 15 januari 2019 |

Bron tekst: Eshuis Accountants en Adviseurs |

Lees meer #Earth is calling