Earth is calling... Universiteit Twente

Medicijnresten uit het drinkwater filteren

 

Steeds vaker krijgen we te maken met vervuild drinkwater omdat het drinkwater steeds meer wordt bedreigd door microverontreinigingen. Onderzoek van KWR Watercycle Research Institute en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), tonen aan dat uit de Europese stroomgebieden van onder meer Maas en Rijn jaarlijks honderd ton aan geneesmiddelenresiduen de Nederlandse rivierendelta en Noordzee instroomt. Via de riolen van woonwijken, zorginstellingen en ziekenhuizen stroomt 140 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater, schat het RIVM. Dat al in 2016 waarschuwde met een rapport over de risico’s van medicijnresten voor het watermilieu, de volksgezondheid en drinkwaterwinning.

In het kort

  • Via de riolen van woonwijken, zorginstellingen en ziekenhuizen stroomt 140 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater
  • De Universiteit Twente lost dit probleem op met hun innovatieve waterfilters, waarmee in één stap pesticiden en medicijnresten uit drinkwater kunnen worden gehaald

Global Goal

global goal icon
Vervuild oppervlaktewater

Verontreiniging van het oppervlaktewater door medicijnresten vormt een “nauwelijks bekende, niet actief gemonitorde en te weinig in kaart gebrachte” bedreiging voor het aquatische milieu en voor in het water levende dieren organismen, aldus CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder water en milieu. Weefselschade, gedrags- en geslachtsverandering zijn bij vissen en kreeften vastgesteld. Ophoping van verontreinigende stoffen in de natuur en mogelijk verlies van biodiversiteit kunnen optreden en de gevolgen voor de volksgezondheid en de toekomst van de drinkwaterwinning zijn ook nauwelijks in kaart gebracht, waarschuwt Schreijer-Pierik. Volgens de CDA-Europarlementariër moet de Europese Commissie in haar strategie de oorzaken van de verontreiniging in kaart brengen en de vervuiling bij de bron worden aangepakt op de economisch en vanuit milieuoogpunt doeltreffendste manier.  

Membraantechnologie

Universiteit Twente doet verschillende onderzoeken naar nieuwe technieken om drinkwater te reinigen. Een uniek voorbeeld is het filtersysteem waarmee in één stap pesticiden en medicijnresten uit drinkwater kunnen worden gehaald. Dit gebeurt met krachtige membranen die in een keer alle troep kunnen filteren. Het filtersysteem is te vergelijkem met rietjes waardoor met hoge druk water wordt geperst en het water wordt gezuiverd. Op dit moment zijn er nog zes tot acht zuiveringsstappen nodig om schoon drinkwater te krijgen, maar door het ontwikkelde filtersysteem van de UT wordt dit teruggebracht naar één stap, via één installatie. 

 

Algemeen directeur Walter van der Meer van waterbedrijf Oaseon - tevens hoogleraar in cluster Membrane Science and Technology op de UT - gaat de nieuwe fabriek met de Twentse filtertechnologie bouwen. Daarmee worden onder andere vanaf 2020 in Zuid-Holland 300.000 huishoudens van drinkwater voorzien. Van der Meer noemt het Twentse systeem ‘een doorbraak voor de waterzuivering’.

Extra banen in Twente

De nieuwe technologie voor het filtersysteem levert extra banen op voor Twente. NX Filtration - een spin-off van de UT en gevestigd op Kennispark - brengt de technologie op de markt en verwacht een flinke stijging van het aantal medewerkers. NX Filtration heeft nu 25 medewerkers in dienst. 

Datum: 15 november 2017 |

Bron tekst: Tubantia |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities