Earth is calling... CATCH

Sponssteden als oplossing voor stedelijke waterkwaliteit

 

De klimaatverandering die wereldwijd gaande is, zorgt voor extreme weersomstandigheden; hevige stormen, extreme droogte en overstromingen. De gevolgen van deze extreme weersomstandigheden zijn groot. De frequentie van overstromingen en extreme neerslag zijn in amper 10 jaar met 50% gestegen, sinds 1980 verviervoudigd en sinds 2004 zelfs verdubbeld. 

 

Een continue strijd tussen mens en natuur. Een strijd waar een oplossing voor moet komen, niet alleen om de extreme weeromstandigheden tegen te gaan, maar ook om innovatieve technieken te ontwikkelen.

In het kort

  • De gevolgen van weersomstandigheden worden ook voor steden steeds groter  
  • Het Europese Interreg project CATCH maakt middelgrote steden in het Noordzeegebied klimaatbestendig

Global Goal

global goal icon
Van in beton gegoten steden naar ‘sponge cities’

In China is nog een wereld te winnen op het gebied van watermanagement. Wen Mei Dubbelaar, hoofd watermanagement van Arcadis in NRC: “In Nederland kijken we wanneer we gaan bouwen eerst naar de balans in de grond: wat maak ik kapot en wat moet ik herstellen? Als je overal beton stort, zoals in de steden in China, dan kan het water nergens naartoe. De cirkel van regendruppels die verdampen en dan weer condenseren en terugvallen op de aarde, was niet meer rond. Daarbij komt ook nog eens de enorme vervuiling die de bebouwing, maar ook de industrie meebracht in de Chinese grond. Al die troep kwam terug in het water. Bijna al het open water in de steden is zwart en stinkt. Om van de in beton gegoten steden ‘sponge cities’ te maken, is een allesomvattende aanpak nodig. Waarbij water niet alleen wordt opgevangen, maar ook naar de juiste afvoer wordt geleid. Zo kan het, als dat nodig is, worden schoongemaakt. China heeft heel goede ingenieurs, maar mist een totaalaanpak.” 

CATCH: allesomvattende gezamenlijke aanpak gevolgen klimaatverandering

Het Europese Interreg project CATCH – waar ook de Universiteit Twentegemeente Enschedeprovincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen partner van zijn – wil steden voorbereiden op de klimaatverandering door het klimaatbestendig maken van middelgrote steden in het Noordzeegebied. Het is van belang dat het waterbeheer in steden efficiënter en dus ook duurzamer wordt. Innovaties en technologieen moeten worden ingezet om slimme steden te ontwikkelen die naast gemak ook klimaatbestendig zijn. 

 

Een van de pilots vindt plaats in Enschede; het project Stadsbeek op het Pinkeltjesplein is veranderd in een speelterrein voor kinderen en fungeert tegelijkertijd als waterberging tijdens zware regenval. 

 

Dergelijke pilots zijn essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe voorschriften en watermanagementtools. Op dit moment is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De pilotprojecten van CATCH zullen deze kwestie aanpakken en ook het bewustzijn ervan vergroten. 

 

Het Noordzeegebied is het focusgebied van CATCH. Net zoals in China en de rest van de wereld ervaart het Noordzeegebied een veranderend klimaat, waarbij met name te veel regenval in een zeer korte tijd voor problemen zorgt. Het regenwater kan in de steden nergens heen, omdat ze bedekt zijn met asfalt en beton. Het ontwerp van stedelijke gebieden moet veranderen en CATCH heeft het antwoord: een netwerk van kennisinstituten en publieke partijen die gezamenlijk een allesomvattende aanpak ontwikkelen om wereldwijd veerkrachtige ‘spons’steden te creëren. 

Datum: 18 april 2018 |

Bron tekst: CATCH |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities