Earth is calling... CIRCLES

Van een lineaire naar een circulaire economie

 

We gebruiken momenteel 1,5 keer de grondstoffen die de aarde op natuurlijke wijze aan ons te bieden heeft. De verwachting is dat er in 2030 nog eens 2,5 miljard extra consumenten worden verwacht. We hebben dan wel vier aardbollen nodig om iedereen van grondstoffen te voorzien. Helaas hebben we maar één aardbol. We moeten dus viermaal zo efficiënt worden in ons grondstofgebruik. Een nieuwe visie op een veranderende economie is dringend gewenst: van een lineaire naar een circulaire economie.

In het kort

  • Een multidisciplinaire en sector-overstijgende aanpak is nodig voor circulaire innovatie. Om de kansen in Oost-Nederland optimaal te benutten moeten we horizontale verbindingen leggen en samenwerking buiten de traditionele keten tot stand brengen
  • 12 Twentse organisaties zijn verenigd in het cluster CIRCLES: het platform voor iedereen die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

Global Goal

global goal icon
Bewustwording bij het mkb

Om (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de noodzaak en voordelen van transformeren hebben 12 partners op initiatief van Stichting Kiemt en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld. Zij zijn verenigd in een cluster, CIRCLES: het platform voor iedereen – ondernemers, initiatieven en overheden – in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit cluster is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst. 

 

Dankzij CIRCLES wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa.

Re-create (y)our environment

Circulaire economie is een systeem vernieuwende economie gedreven vanuit maximaal waarde behoud van grondstoffen en energie. Hergebruik staat hierin centraal. Wanneer bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners gaan samenwerken kunnen alle elementen uit het systeem fundamenteel vernieuwd of herschikt te worden.  

 

Een multidisciplinaire en sector-overstijgende aanpak is dus nodig voor circulaire innovatie. Om de kansen in Oost-Nederland optimaal te benutten moeten we horizontale verbindingen leggen en samenwerking buiten de traditionele keten tot stand brengen. Door collectief en regionaal in te zetten op een circulaire economie kan de regio Oost-Nederland met het oog op het daadwerkelijk realiseren van die nieuwe economie een icoonfunctie vervullen.

Bijdragen aan de Global Goals

Grote maatschappelijke en wereldwijde vraagstukken, zoals de druk op grondstoffen, migratie, de groei van de wereldbevolking, energieschaarste en verstedelijking vragen erom buiten traditionele kaders te denken. Het wordt steeds duidelijker dat een fundamentele verandering nodig is om een bijdrage te kunnen leveren aan de Global Goals: een ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie. Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.  

 

De ‘Circulaire Economie’ is de meest veelbelovende oplossing voor CO2-reductie en ‘resource efficiency’. Twente heeft een enorme potentie voor circulair innoveren, dankzij een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech-markt, een grote bouwsector, vooraanstaande kennisinstellingen en een actieve overheid. Via CIRCLES kan de regio daadwerkelijk stappen zetten naar een circulaire economie.

Datum: 23 november 2017 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Earth is calling