De nauwkeurige naalden van DEMCON

De gangbare therapie voor de behandeling van leverkanker is het chirurgisch verwijderen van de levertumor. Bij deze ingreep wordt noodzakelijkerwijs ook veel gezond leverweefsel verwijderd, vanwege de complexiteit van de procedure. Een alternatieve methode is het ableren (‘wegbranden’) van de tumor met radio- of microgolfstraling. Voor deze lokale therapie brengt de arts handmatig een naald door de huid in de tumor, met hulp van beeldvorming in een CT-scanner. DEMCON heeft een innovatieve techniek ontwikkeld die de ingreep patiënt- en arts vriendelijker maakt.  

In het kort

  • De complexiteit van de procedure om een levertumor op een chirurgische manier te verwijderen.  
  • Een innovatieve techniek om de ingreep patiënt- en arts vriendelijker te maken.  

Global Goal

global goal icon
Europees onderzoeksproject biedt kansen

Wereldwijd zijn er al tientallen oplossingen voor dit probleem bedacht, van eenvoudige hulpmiddelen tot een robot die de naald volledig automatisch inbrengt. In de praktijk doen de meeste artsen het echter nog steeds handmatig, omdat deze systemen onhandig zijn in gebruik en/of hun functie niet goed vervullen. In een Europees onderzoeksproject met partners als Philips en Nucletron zag DEMCON toch kansen voor een aanpak die de naald in één keer correct plaatst én goed past binnen de workflow van de arts. Bij het ontwikkelen van die patiënt- en arts vriendelijke oplossing werkte DEMCON nauw samen met specialisten uit het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam. 

Zo dicht mogelijk bij de huidige workflow

Het uitgangspunt was zo dicht mogelijk bij de huidige workflow te blijven en alleen de stap te automatiseren die kritisch is voor de snelheid en het resultaat (‘first time right’) van de procedure. Die kritische stap is het bepalen van de hoek waaronder de naald het lichaam ingaat. DEMCON ontwikkelde een systeem dat bestaat uit een kop met naaldgeleidingsmechanisme die handmatig rond de patiënt kan worden geplaatst, en een arm die de kop met één druk op de knop fixeert ten opzichte van de patiënttafel. Nadat het systeem rond de patiënt is geplaatst, gaat het samen met de patiënt in de CT-scanner. Zo wordt de positie van de tumor in de patiënt ten opzichte van de kop bepaald en stuurt het systeem automatisch het naaldgeleidingsmechanisme aan om dit de vereiste richting te geven. Vervolgens wordt de naald in het geleidingsmechanisme geklemd en door de arts zelf in het lichaam gebracht. Maarten Arnolli is een Mechatronics Systems Engineer die meewerkte aan het project: 

 

“Onze visie was dat we zo weinig mogelijk wilden veranderen aan hoe de arts nu een naald plaatst en dat we hem alleen wilden helpen met die ene kritische taak. We hebben ons eerst georiënteerd op de huidige oplossingen en van die pogingen geleerd hoe het niet moest. Daarna zijn we gaan voortborduren op de huidige, handmatige workflow. Het apparaat doet precies wat de gebruiker nodig heeft en niet meer. Als mechatronici hadden wij natuurlijk een aandrijving kunnen toevoegen voor het inbrengen van de naald. Maar dit verantwoordelijke werk wilden we juist bij de arts laten, die zo onderweg kan voelen door welke weefsels de naald gaat en wanneer hij tegen de tumor aanzit. De meeste artsen willen deze vorm van controle nog zelf kunnen uitoefenen, reden waarom het systeem geen onnodige inbreuk maakt op de huidige workflow en verantwoordelijkheden van de arts. Daardoor zal het systeem snel in de praktijk geaccepteerd kunnen worden en zo levert deze benadering direct een kostenefficiënt systeem op.”

 

Datum: 5 januari 2017 |

Bron tekst: DEMCON |

Auteur: Gravoche Abels

Lees meer over #medischetechnologie