De wereldwijde pandemie heeft al maanden een grote invloed op het functioneren van onze samenleving. In een korte tijd zat heel Europa maanden in een lockdown. Maar op dat moment zijn ondernemers, wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven binnen en buiten Twente intensief gaan samenwerken aan oplossingen om het wereldwijde coronavirus te stoppen. Het mkb, startups en scaleups zijn wendbaar en slagvaardig. De krachtige combinatie van kennis en ondernemerschap heeft ertoe geleid dat initiatieven op het gebied van hygiëne, beademingsapparatuur, bescherming voor zorgmedewerkers, nieuwe onderzoek- en behandelingsmethodes en tracking technologieën ontwikkeld werden.

Vijf toepassingsgebieden en innovaties

Technologisch innoveren zit in het DNA van Twente. Met technologie draagt Twente bij aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving. Het tijdelijk gebruik van een coronatracking app voor de bestrijding van COVID-19 is mogelijk een oplossing. Mits aan een groot aantal randvoorwaarden is voldaan zoals onder andere privacy, veiligheid, Nederlandse wetgeving, vrijwillige deelname en tijdelijk gebruik van de gegevens. Het is belangrijk ook de ethische kant voor vooruitgang en gebruik van nieuwe technologieën te belichten.

Hygiene

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan is hygiëne belangrijk. Naast veelvuldig handen wassen en het hanteren van de 1,5 meter richtlijn, ontwikkelen Twentse bedrijven ook innovatieve producten om te voorkomen dat mensen in aanraking komen met bacteriën en virussen. De oplossingen zijn divers; van digitale devices met een signaleringsfunctie tot een biologische handgel. Bekijk hier de oplossingen.

Bescherming zorgmedewerkers

Twente is van oudsher sterk in textiel. Er is veel kennis over de ontwikkeling, de verwerking en de recycling van textiel. Door de crisis is de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen van bijvoorbeeld mondkapjes en isolatieschorten in een stroomversnelling geraakt. Bedrijven werken samen om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en om van afgedankte textiel weer bruikbare producten te maken. Lees hier meer.

Beademingsapparatuur

Bedrijven en instellingen in Twente zijn flexibel en wendbaar. Hierdoor zijn ze in staat snel in te spelen op door COVID-19 acuut ontstane behoeftes in de markt, zoals bijvoorbeeld beademingsapparatuur voor de IC-afdelingen. Door de aanwezige kennis en het ondernemerschap bij bedrijven worden technologische veranderingen snel toegepast en geïmplementeerd. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van medische apparatuur. Lees hier meer. 

Onderzoek & behandeling

Vroegtijdig detectie is cruciaal voor het indammen van de verspreiding van COVID-19. Twente zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve sneltesten. Daarnaast moeten antilichamen sneller worden opgespoord en is wenselijk om een medicijn voor bestrijding van het coronavirus te ontwikkelen. Twente is sterk in nanotechnologie en fotonica en gebruikt deze kennis nu voor de bestrijding van het coronavirus. Lees hier meer.

Gebruik van technologie

Technologisch innoveren zit in het DNA van Twente. Met technologie draagt Twente bij aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving. Het tijdelijk gebruik van een coronatracking app voor de bestrijding van COVID-19 is mogelijk een oplossing. Mits aan een groot aantal randvoorwaarden is voldaan zoals onder andere privacy, veiligheid, Nederlandse wetgeving, vrijwillige deelname en tijdelijk gebruik van de gegevens. Het is belangrijk ook de ethische kant voor vooruitgang en gebruik van nieuwe technologieën te belichten. Lees hier meer.

Hygeniq ontwikkelt duurzame handgel zonder alcohol: Hygeniq heeft de innovatieve Biosafe-hygiene handgel ontwikkeld: een gel zonder alcohol en die volledig cradle-to-cradle is, omdat alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De handgel is gemaakt op basis van kiembestrijdende eigenschappen uit plantenextracten om zo effectieve antimicrobiële verbindingen te produceren die infecties voorkomen en een antiseptische werking hebben. De ingrediënten zijn veilig en geschikt voor menselijk gebruik, maar daarnaast ook veilig voor het milieu en biologisch afbreekbaar.

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt duurzame oplossing voor tekort aan medische isolatieschorten: veel ziekenhuizen kiezen voor een uitrusting met medische wegwerpschorten. Hoewel deze schorten de noodzakelijke bescherming bieden voor de desbetreffende eerstehulpverleners, zijn ze voor overige afdelingen minder hard nodig. De schorten bieden in dat laatste geval een onnodig hoge mate van bescherming, maar ze zijn ook oncomfortabel bij langdurig gebruik en zorgen voor veel medisch afval. TenCate Protective Fabrics ontwikkelde een herbruikbaar isolatieschort voor medisch personeel die niet direct in contact staan met COVID-19 patiënten. Het schort is van stof die wel luchtdoorlatend is en veel meer draagcomfort biedt en ook een hoge graad van bescherming geeft. Zo voorkomen ze een tekort aan de medische wegwerpschorten.

TechMed Centre zet alle zeilen bij om ziekenhuizen te helpen: het TechMed Centre van Universiteit Twente heeft een techniek bedacht waarmee twee patiënten gebruik kunnen maken van één beademingsmachine. Een splitter verdeelt de lucht tussen de patiënten, slimme klepjes en filters zorgen ervoor dat de lucht van de ene patiënt niet bij de ander terecht komt. Deze slimme klepjes worden geproduceerd door het Twentse bedrijf Minivalve. Met de oplossing van het TechMed Centre wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk bestaande hulpmiddelen en kunnen tekorten van beademingsapparatuur worden voorkomen, en dus levens worden gered.

Twents initiatief Viralert richt zich op samenwerking in strijd tegen het COVID-19 virus: bedrijven en instanties in Twente hebben ieder hun eigen specialisme: door deze te bundelen kan er sneller en efficiënter worden gewerkt. Niet ieder voor zich, maar allen tezamen een maatschappelijk probleem oplossen, dat is hoe er in Twente gewerkt wordt. Het platform ‘Viralert’ is daar een mooi voorbeeld van: Twentse bedrijven als Micronit, Demcon, LioniX International en VyCAP werken samen met diverse kennisinstellingen uit heel Nederland om samen zo snel mogelijk sneltesten te ontwikkelen voor nu en toekomstige pandemieën.

Student ROC van Twente realiseert in samenwerking met Innovadis dataplatform COVIDpredict voor ziekenhuizen: de opleiding applicatieontwikkelaar van ROC van Twente heeft een bijdrage geleverd aan de bestrijding van het COVID-19 virus. Docenten en studenten hebben binnen afzienbare tijd en met ondersteuning van (stage)bedrijf Innovadis uit Enschede, zorg en technologie samen laten komen. In opdracht van het Amsterdam UMC en Maastricht UMC+ is de Covidpredict.nl ontwikkeld. Op dit platform delen medisch specialisten data van verschillende ziekenhuizen in Nederland die het klinische beloop van patiëntenmet het COVID-19 virus kunnen voorspellen. Zo willen zij uiteindelijk tot de meest optimale behandeling voor patiënten komen.

Lees meer over #coronavirus