GROW Green

Versneller voor doeners met ideeën

Heb jij een goed idee waarmee je een bijdrage levert aan een circulaire economie? Dan is dit jouw kans! GROW Green zet Twentse doeners met wereldideeën in het zonnetje. 

 

GROW Green is inmiddels volop in gang maar nog steeds op zoek naar bedrijven die een duurzame oplossing aandragen gericht op de circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan een idee dat bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw door bodemoptimalisatie en mineralenherwinning. Of slimme oplossingen die leiden tot de reductie van CO-uitstoot, of het gebruik van grondstoffen verminderen. 

 

Heb jij een goed idee?

              ↓

 • Wat doe jij voor de steeds droger wordende bodem?
 • Wat doe jij tegen voedselverspilling?
 • Op welke manier verduurzaam jij je woning?
 • Hoe reduceer jij de CO uitstoot van je bedrijf?
 • Welke duurzame materialen gebruik jij bij de productontwikkeling?
 • Wat doe jij op het gebied van recycling?

Twentse ondernemers met circulaire ideeën

Overal liggen mogelijkheden tot verbetering, om bij te dragen aan een circulaire economie. Wil jij iets betekenen maar weet je niet precies hoe? GROW Green helpt je hierbij, maar raak ook alvast geïnspireerd door de verhalen van Twentse ondernemers die hun mooie circulaire ideeën tot uitvoer hebben gebracht. Klik op de artikelen hieronder om meer over deze ideeën te weten te komen. 

Wat doen wij voor jou?

 

GROW Green is een programma dat dient om het bedrijfsleven in Twente te stimuleren te verduurzamen. Je krijgt de kans je idee te pitchen aan een vakkundige jury en ook meteen kenbaar te maken welke andere middelen er nog nodig zijn om het idee tot uitvoer te brengen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid het regionale netwerk te benutten. Mocht je dus een geweldig idee hebben maar deze nog niet uit kunnen voeren? Wij helpen je met dit proces! Je hoeft niet met een nieuw idee te komen om mee te doen met GROW Green, ook bestaande initiatieven zijn welkom. Wij kunnen je helpen dit initiatief verder te ontwikkelingen. 

              ↓

 • Wil je jouw bedrijf boosten in de transitie naar een circulaire economie?
 • Heb je hulp nodig om een stap verder te komen? Bijvoorbeeld door netwerk of meer exposure?
 • Heb je een mooi idee dat je wilt uitdragen? Maar weet je niet hoe?

 

Tijdens het programma van GROW Green praten we op een positieve en inspirerende manier over de inspanningen in het bedrijfsleven. Samen met ons netwerk en de samenwerkende partners hebben wij de juiste capaciteit in huis om jou verder te helpen, op elk specifieke gebied. Er worden gerichte bijeenkomsten georganiseerd, om verbindingen te leggen, de schijnwerpers op te zoeken en om een versneller voor jouw idee te bieden. Per slot van rekening is (bijna) alles al eens bedacht. Door samen te werken, zoeken we de snelste weg naar een oplossing … en gaat Twente ‘Gewoon Groen Doen’. Ook krijgen de gekozen innovaties een plekje op de website Twente.com.

Drie ronden

 

GROW Green bestaat uit drie ronden. Tijdens de eerste ronde pitchen de geselecteerde partijen hun idee. Het ophalen van ideeën staat hier centraal. Op 19-11-2019 en 26-11-2019 zijn er al een aantal mooie ideeën opgehaald. Lees het verslag over deze evenementen hier. Daarnaast werden er drie pitches gehouden tijdens het Pioneering 'Goede Voornemensontbijt' op 15 januari 2020. Heb jij een mooi idee en wil je graag pitchen? Stuur dan een mail naar growgreen@twente.com, dan zoeken wij een moment voor je waarop je aan kunt sluiten bij het programma. 

 

Tijdens de tweede ronde draait het om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast staat tijdens de tweede ronde centraal hoe je van elkaar kunt leren en elkaar kunt helpen. Kortom, de ontwikkelfase. Tot slot worden tijdens de derde ronde de mooiste ideeën in de schijnwerpers gezet. De data van de evenemtenten waarop de tweede en derde ronde plaats zullen vinden worden nog bekendgemaakt. Houd vooral twente.com/growgreen in de gaten!

Ronde 1: Pitch/Ophalen van ideeën

Laat je idee stralen! De pitch is een gelegenheid om zowel een idee te presenteren (‘ik heb in de aanbieding’) als een uitvraag te doen voor hulp (‘ik zoek’). Het doel van de pitch kan divers zijn:

 • Er kan hulp worden gevraagd aan andere partijen om het idee verder te ontwikkelen; dit is mijn business, ik wil mijn product of proces circulair maken, maar ik weet niet hoe. (dit kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden, out-of-the-box) 
 • Er kan een financiële uitvraag worden gedaan (aan partijen die het idee helemaal zien zitten en een investering waard vinden, zodat opschaling kan plaatsvinden)
 • En natuurlijk een goed idee in de schijnwerpers zetten, zodat anderen er van kunnen leren, of misschien wel bij aanhaken. Onder het motto: 'Delen is vermenigvuldigen'

Ronde 2: Ontwikkelen

De tweede ronde zal in het teken staan van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast, hoe je van elkaar kunt leren en elkaar kunt helpen. Hiervoor zullen diverse workshops georganiseerd worden. Geïnteresseerde partijen kunnen zich vooraf voor de workshops inschrijven.

 

Uitkomst van deze ronde zullen verbindingen tussen partijen zijn, om projecten verder te helpen.

Ronde 3: Schijnwerpers

Na ongeveer een halfjaar de tijd te hebben gehad, gaan we tussen de ingediende projecten op zoek naar het meest kansrijke circulaire idee, vernieuwing of model. Welk project heeft echt stappen gezet en scoort het beste op basis van de criteria.

Ronde 1: de ideeën

Hier komt een verzameling te staan met artikelen over de pitches van de deelnemers van GROW Green. Deze verzameling zal door het jaar heen aangevuld worden met nieuwe inspirerende pitches en prangende hulpvragen. Benieuwd welke oplossingen Twentenaren bedenken op het gebied van circulariteit? Klik vooral op de verhalen hieronder!

Criteria

 

Het GROW Green idee wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Circulair:  in hoeverre draagt het idee bij aan de verduurzaming, energieneutraal werken, vermindering van CO-uitstoot, etc.?
 • Twents:  in hoeverre draagt het bij aan het stimuleren van de Twentse economie en straalt het goed af op de regio?
 • Cross-sectoraal:  in hoeverre is het idee sector overstijgend? Kunnen partijen vanuit diverse invalshoeken aanhaken?
 • Commercieel kansrijk:  in hoeverre is het idee commercieel haalbaar? Is er vraag naar vanuit de markt?
 • Innovatief:  in hoeverre is het nieuw en hoe risicovol is het?
 • Voorbeeldfunctie:  in hoeverre kan het idee een voorbeeld zijn voor andere partijen, zowel in Twente, als in de rest van Nederland?
 • Structureel karakter:  in hoeverre kan het idee ingezet worden voor de lange termijn, of is het eenmalig? 

 

 

Samenwerkende Twentse netwerkorganisaties

Andere evenementen...

Lees meer over #circulair