Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Hoogwaardig onderwijs is de basis voor het verbeteren van mensenlevens en duurzame ontwikkeling. Belangrijke vooruitgang is al geboekt bij het verbeteren zowel van toegang tot onderwijs op alle niveaus als voor het verhogen van het aantal inschrijvingen bij scholen, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes. De geletterdheid is enorm toegenomen. Tegelijkertijd is nog meer inspanning nodig om grotere vooruitgang te boeken bij het bereiken van onderwijs voor iedereen.

In het kort

Global Goal

global goal icon
Gelijke toegang tot onderwijs en een leven lang leren

Momenteel hebben evenveel meisjes als jongens toegang tot basisonderwijs. Toch zijn er maar weinig landen waarin dat doel is behaald op alle onderwijsniveaus. Vooral door de millenniumdoelen is op het gebied van onderwijs veel verbeterd, met name voor vrouwen en meisjes.

Secundair en tertiair onderwijs

Omdat het met primair onderwijs al enorm goed gaat in de wereld, richt Global Goal 4 zich zowel op primair als op secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Tegelijkertijd moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

Binnen dit doel is meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en een leven lang leren. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hiervoor zijn bekwame docenten nodig. Daarom moet meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

 

Kortom:

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs garanderen
  • toegang tot onderwijs verbeteren
  • aantal inschrijvingen verhogen
  • gelijkheid op alle onderwijsniveaus behalen

Lees meer over #onderwijs