Global Goal 9: Innovatie en infrastructuur

Investeringen in infrastructuur, zoals transport, irrigatie, energie en informatie- en communicatietechnologie, zijn in veel landen cruciaal voor het realiseren van duurzame ontwikkeling en sterke gemeenschappen. Het is al lang bekend dat investeringen in infrastructuur nodig zijn voor het verhogen van productiviteit en inkomen. Dat geldt ook voor verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs. Duurzame en inclusieve industriële ontwikkeling is de voornaamste manier om inkomen te vergaren.

In het kort

  • We moeten bouwen aan een flexibele infrastructuur, en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie bevorderen    
  • Hier kunnen we de infrastructuur, industrialisatie en innovatie versterken             

Global Goal

global goal icon
Veerkrachtige infrastructuur, inclusieve industrialisering en innovatie

Dergelijke ontwikkeling zorgt voor snelle en duurzame verhoging van de levensstandaard en biedt de technologische oplossingen voor milieuvriendelijke industrialisatie. Technologische vooruitgang is de basis voor het bereiken van milieudoelstellingen, zoals efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. Zonder technologie en innovatie is er geen industrialisatie en zonder industrialisatie kan er geen ontwikkeling plaatsvinden.

Veerkrachtige infrastructuur

Bij infrastructuur moet worden gedacht aan goederentransport, personenvervoer, wegen en waterwegen, luchtverkeer, kustbeheer, irrigatie, energie, informatietechnologie en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of drinkwatervoorziening, is veerkrachtige infrastructuur noodzakelijk. Zonder wegen, vervoer of transport is het bijvoorbeeld voor kinderen of studenten uit afgelegen dorpen en plaatsen veel moeilijker om naar school te gaan. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt deze fundamentele infrastructuur. Dan is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en eten te halen. Door een betere infrastructuur is het dus makkelijker om andere – duurzame – doelen te bereiken en gaat de algehele levenskwaliteit omhoog.

Technologische vooruitgang

Om Global Goal 9 te bereiken is technologische vooruitgang nodig. Daarnaast is vooruitgang nodig om doelen over klimaat en duurzame energie te bereiken. Industrialisatie en innovatie zijn binnen dit duurzame doel dus ook van belang. Zonder technologie, technieken en innovatie zal geen industrialisatie tot stand komen en zonder industrialisatie komt geen ontwikkeling tot stand. Naast duurzaam en inclusief moet infrastructuur in 2030 voor iedereen ook toegankelijk en betaalbaar zijn. Duurzame en inclusieve industrialisatie moet voor meer banen zorgen en daarmee het bruto nationaal of regionaal product verhogen. In 2020 moeten ook de minst ontwikkelde landen toegang hebben tot internet. Tegelijkertijd moet meer onderzoek worden gedaan naar geavanceerde technologie – zoals Industrie 4.0 – binnen de industriële sector.

 

Kortom:

  • investeren in infrastructuur;
  • duurzame industriële ontwikkeling;
  • bron van inkomen genereren;
  • de levensstandaard verhogen;
  • gemeenschappen versterken;
  • productiviteit verhogen;
  • gezondheidszorg en onderwijs verbeteren;technologische vooruitgang en innovatie bevorderen;
  • milieudoelstellingen verwezenlijken.

Lees meer over #innovatie