Technology Base kijkt met groeiende bedrijvencampus en testlocatie voor luchtvaartinnovaties vol vertrouwen naar de toekomst

Technology Base had het imago van ‘The boulevard of broken dreams’. Een plek waar keer op keer prachtige plannen werden gemaakt, maar waar nooit iets van terechtkwam. Maar die tijden zijn, als het aan Technology Base-directeur Jan Schuring ligt, voorbij. “We hebben onze focus verlegd. Kijken nu alleen nog maar naar plannen die uitvoerbaar en realistisch zijn.”

Technology Base is grofweg in twee delen op te splitsen: de bedrijvencampus en de luchthaven Twente Airport. De bedrijvencampus profiteert nu al van de koerswijziging van Technology Base. Alle dertien F16-shelters zijn momenteel verhuurd. Bedrijven als Dynteq, Space53, 4Silence en Ortega werken er aan innovatieve oplossingen. “De vraag naar bedrijventerreinen is groot”, weet Schuring. “Aan de verhuur van de shelters zien we dat de markt aantrekt. Het voordeel voor bedrijven is dat ze hier op een afgeschermd gebied zitten. Ze kunnen hun producten testen zonder dat ze pottenkijkers hebben. Dat spreekt bedrijven aan.” 

 

Bouwgrond
 

Recentelijk sloot ook het Almelose Aeronamic een overeenkomst met Technology Base over de huur van een F16-shelter. Daar blijft het mogelijk niet bij want het bedrijf, dat onder meer elektromotoren voor vliegtuigen ontwikkelt, heeft tevens een optie genomen op een bouwkavel. En zij zijn niet de enige. Vlak achter een aantal hangars is al een gebied bouwrijp gemaakt. Hier gaat binnenkort de schop in de grond voor de eerste nieuwbouw. In totaal is er op het 220 hectare grote gebied van Technology Base ruimte voor 80 hectare nieuwbouw. Schuring: “Nu de eerste grote bedrijven zich hier hebben gevestigd, verwachten we dat er een treintje op gang komt, dat meer bedrijven zich hier zullen vestigen. De omstandigheden voor het bedrijventerrein zijn heel gunstig.”

Over de bedrijvencampus maakt Schuring zich voor de toekomst dan ook weinig zorgen. En ook voor het luchthavengebied ligt een plan klaar om deze rendabel te maken. Momenteel wordt Twente Airport gebruikt voor vluchten van business jets, het parkeren van vliegtuigen, de vliegclub en door het vliegtuigdemontagebedrijf AELS. Zij zorgen weliswaar voor inkomsten, maar niet genoeg om de luchthaven kostendekkend te maken.

 

Testlocatie
 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een plan om daar verandering in te brengen. De oplossing heeft Twente Airport gevonden, door zich beschikbaar te stellen als testlocatie voor luchtvaartinnovaties. Schuring: “In de luchtvaart is een revolutie gaande. Binnen 25 jaar moet deze duurzaam zijn, van de kerosine af. Dat vraagt om enorm veel veranderingen. Er moeten vliegtuigen ontwikkeld worden die kunnen vliegen op waterstof, elektriciteit, synthetische kerosine of hybride. Daar wordt miljarden in geïnvesteerd. Al die innovaties moeten getest worden, zodat er in de toekomst veilig mee kan worden gevlogen.”

Twente Airport is daar volgens Schuring een uitstekende testlocatie voor. “Het grote nadeel van de luchthaven was dat we weinig vliegverkeer hadden; geen passagiers- en geen vrachtvluchten. Voor een luchthaven is dat een dodelijke combinatie, daardoor hebben we jaarlijks een tekort aan inkomsten. Nu willen we het in ons voordeel laten werken. Juist omdat we zo weinig verkeer hebben, is er volop ruimte om te testen. Bedrijven kunnen de luchthaven een dag huren, zonder dat er allemaal vliegtuigen opstijgen en landen.”

 

Economie
 

Technology Base is met meerdere partijen in gesprek die gebruik willen maken van de luchthaven. En ook vanuit het Twentse bedrijfsleven proeft Schuring enthousiasme. “Zij vinden het van groot belang dat de luchthaven open blijft voor de connectiviteit met de rest van Europa. De komende jaren kunnen bedrijven hier testen. Als het vliegen op een duurzame manier van de grond komt, zien we ook ruimte om vanuit Twente stille en emissievrije elektrische vluchten aan te bieden naar locaties in Europa. Zowel voor de zakelijke markt als voor consumenten.”

De komende maanden geeft Technology Base de plannen verder vorm. In Fly with Lucy en Electron Aviation heeft het in elk geval al twee partijen gevonden die elektrisch willen gaan vliegen vanaf Twente Airport. De ontwikkelingen moeten de Twentse economie een boost geven. “Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor handel en bedrijvigheid. We creëren economische activiteit, dat leidt automatisch tot extra banen en handel. Met de hightech-bedrijven die zich hier vestigen, maken we de Twentse economie bovendien breder en sterker. Dat is goed voor iedereen.”

luchtfoto van technology base met dron

Datum: 9 november 2023 |

Auteur: Willem Korenromp

#technologybase