Van chaos en onrust weer in contact komen met de mens

De nieuwe afdeling van Trivium MeulenbeltZorg (TMZ) biedt specialistische zorg voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Tijdens hun verblijf op de afdeling werken de cliënten of bewoners aan hun situatie zodat ze terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke woonplek. Deze nieuw gebouwde locatie in Hengelo biedt ook kansen voor zorgprofessionals.

Wie in het Gezondheidspark in Hengelo komt, ziet tussen locaties Het Borsthuis en Het Hof van Trivium MeulenbeltZorg (TMZ) een nieuw complex verrijzen. In een deel van deze nieuwbouw komt de nieuwe D-ZEP afdeling. Deze term wordt landelijk gebruikt en staat voor Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag. De afdeling Weidedorp is een tijdelijk verblijf voor mensen met dit ziektebeeld.


Francisca Rink is projectadviseur bij TriviumMeulenbeltZorg. Vanuit haar functie is zij betrokken bij de opzet van de nieuwe afdeling. Ze vertelt: “Het gaat bij D-ZEP om ingewikkelde en ingrijpende problematiek, waardoor een situatie helemaal kan vastlopen. Vanaf 1 december is het mogelijk om iemand tijdelijk over te plaatsen naar afdeling Weidedorp. De nieuwe afdeling is speciaal ingericht, zodat prikkels toegevoegd of weggelaten kunnen worden. In deze omgeving wordt vervolgens gewerkt aan het optimaliseren van de situatie zodat cliënt/bewoner terug kan naar de oorspronkelijke woonplek.

In contact komen

Jorieke te Lintelo is in juni begonnen als leidinggevende voor deze nieuwe afdeling. Ze is vanaf het begin bij de samenstelling van het team betrokken. “We richten nu gezamenlijk de afdeling verder in.” Ze was direct enthousiast toen ze de vacature voor leidinggevende van de nieuwe afdeling zag. “Het zien van de mens staat centraal hierin. Het gaat erom hoe je in de chaos en onrust weer in contact komt met de mens waar het om gaat. Hier komt zoveel samen. En we doen dit allen vanuit het perspectief om dat te doen wat helpend is voor de mens. Hierbij hebben we ook aandacht voor de naasten van de cliënt.” 

Verbinding

De nieuwe afdeling betekent ook, nog meer ruimte voor nieuw talent. Jorieke en Francisca zijn bezig met de selectie van nieuwe medewerkers voor de afdeling. Er wordt onder meer geworven voor de vacatures verzorgende IG, MBO verpleegkundige, HBO verpleegkundige, persoonlijk begeleider en coördinerend begeleider welzijn. Volgens Francisca en Jorieke is de combinatie van de functies verpleegkundige, Verzorgende IG en begeleiders van belang voor het opzetten van het nieuwe team. “Als je een mix hebt van die functies, heb je iets waardevols in handen”, zegt Jorieke. “Het gaat erom dat zij de mens zien en vanuit dat perspectief verbinding maken.” “En dat ze niet alleen het probleemgedrag zien”, vult Francisca aan.

 

De afgelopen maanden zijn meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. “Het animo voor deze bijeenkomsten was groot”, vertelt Francisca. “Zo kregen we voor de eerste bijeenkomst ongeveer vijftig aanmeldingen. De andere twee D-ZEP afdelingen in Goor (Carintreggeland) en Enschede (Liberein) worden in 2024 geopend.

Kader

Vanuit D-ZEP Alliantie Twente komt er binnen elke organisatie (Carintreggeland, Liberein en TMZ) één gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag. Deze afdelingen moeten aan veel eisen voldoen en zijn specifiek aangepast voor mensen met deze specifieke zorgvraag.

Over tmz

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) staan ruim 2600 medewerkers en 1600 vrijwilligers klaar om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. In moderne en duurzame woonzorgcomplexen en bij mensen thuis biedt TMZ onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering. TMZ is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De relatie en samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals staat bij ons centraal. Samen verlenen we de zorg en maken we de zorg persoonlijk. Kijk voor meer info op www.triviummeulenbeltzorg.nl

Meer informatie

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 6019
7600 GA Almelo
0900 - 2 453 453 info@triviummeulenbeltzorg.nl www.triviummeulenbeltzorg.nl

Global Goals

Datum: 5 oktober 2023 |

Bron tekst: TMZ |

Auteur: TMZ

Lees meer over #innovatie