‘Brug naar de voetbaltop slaan door gebruik te maken van kennis en kunde in regio’

Hoe kunnen spelers fitter worden, blijven en minder last krijgen van blessures? En hoe kunnen de Grolsch Veste en het nieuw te bouwen trainingscomplex verduurzaamd worden? Het zijn vraagstukken waar FC Twente zich mee bezig houdt. De eredivisionist stelde daarom Ivar Hageman aan als innovatiemanager. Eerder al bekleedde hij deze functie bij Heracles. “Door slim te innoveren willen we ons tot club van de toekomst ontwikkelen.”

De voetbalwereld staat van oudsher bekend als een conservatieve wereld. Eén die wars is van veranderingen en invloeden van buitenaf. Maar de tijden zijn veranderd. Voetbal wordt allang niet meer alleen op het veld gespeeld. Ook buiten de lijnen wordt er hard gewerkt om stappen te zetten. “FC Twente is zich daar heel erg van bewust”, zegt Ivar, die tevens werkt als docent Sport & Bestuur op Saxion. “De club weet dat het op financieel vlak niet tegen de traditionele top drie in Nederland op kan boksen. Door slim gebruik te maken van kennis en kunde die de regio biedt kan het gat echter wel kleiner worden gemaakt, kan de club dichter naar de top groeien. Dat is de ambitie die FC Twente heeft.”

Samenwerking

Om die stap te zetten is FC Twente een jaar geleden een samenwerking aangegaan met Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente. Vanuit Saxion is Ivar twee dagen per week gedetacheerd bij FC Twente als innovatiemanager. Eerder bekleedde hij die functie ook al bij Heracles. “De kennis vanuit de onderwijsinstellingen koppel ik aan de performanceafdeling van FC Twente. We richten ons in eerste instantie voornamelijk op innovaties rond topsport, gezondheid en bewegen en proberen ook andere partijen uit de regio die actief zijn op dit terrein aan te laten sluiten. Denk daarbij aan zorginstellingen, revalidatiecentra, fysiotherapiepraktijken of bedrijven die gespecialiseerd zijn op het gebied van health care of bewegingstechnologie. We gebruiken daarvoor de verbindende kracht van voetbal. FC Twente is een grote verbinder in de regio, waardoor bedrijven, zorginstellingen, talenten, onderzoekers graag samen met ons innoveren.”

Prestaties optimaliseren

De vraagstukken komen vanuit de trainers, de fysieke en medische staf van FC Twente. Momenteel wordt er gewerkt aan meerdere projecten. Eén daarvan is Fit to Purpose. “Dat is een platform rond blessurepreventie en revalidatie dat we aan het ontwikkelen zijn met diverse partijen uit de regio”, legt Ivar uit. “Als een speler een bepaalde inspanning heeft gedaan, wat is dan het fysiologische effect op zijn lichaam? Door daar onderzoek naar te doen willen we nog meer inzicht krijgen in het fysieke gestel van een speler. Daarnaast hebben we onlangs een project aangevraagd rondom trainingsbelasting op het veld. Hiervoor werken we als club samen met de onderzoeksgroepen Smart Health en Ambient Intelligence van Saxion, Pro-F, Movella, Het Roessingh en de FC Twente/Heracles Academie. We willen tijdens voetbaloefeningen de belasting op spiergroepen, pezen en gewrichten in kaart brengen, zonder dat we daarvoor naar een laboratorium hoeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensortechnologie. Het doel is om de fitheid van de spelers te vergroten, blessures te voorkomen en de prestaties te optimaliseren. In 2024 hopen we de eerste resultaten te delen.”

Financiële en maatschappelijke waarde

Door te innoveren hoopt FC Twente op sportief vlak stappen te zetten, maar het kan de club ook in de regio, maatschappelijk en op financieel vlak verder helpen. “We willen voor onze voetbaltak tot concrete innovaties komen die voor de organisatie en de voetballers nut en functie hebben. Een club moet er alles aan doen om de ontwikkeling van spelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dat is onze eerste doelstelling. Een goede ontwikkeling van spelers draagt uiteraard ook bij aan financiële stabiliteit door zo’n speler later dan ook weer te kunnen verkopen. Tegelijkertijd zorgt de samenwerking tussen deze regionale partijen voor binding, ontwikkeling, vooruitgang en het benutten van de kansen van de regio Twente.”

Deze onderzoeken en samenwerkingen hebben dan ook zeker een maatschappelijke waarde. “We richten ons in eerste instantie op topsport, maar in de breedtesport en maatschappij leven vergelijkbare vragen op het gebied van gezonde leefstijl, vitaliteit en bewegen. Het is zeker ook onze ambitie om vanuit de topsport in samenwerkingen de gezondheid in de regio te kunnen versterken.”

Duurzaamheid en regio

Als innovatiemanager richt Ivar zich in eerste instantie op het domein topsport, gezondheid en bewegen. Maar de club heeft ook de ambitie om op andere vlakken te innoveren met partners uit de regio. “Topsport is de primaire business van FC Twente, maar in een volgende termijn willen we ook kijken naar andere maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid. Wat kan FC Twente doen om het stadion te verduurzamen en het nieuwe trainingscomplex en hoe kunnen we dit doorvertalen naar de regio? De eerste onderzoeken daarvoor lopen al met de regionale kennisinstellingen. Het zijn interessante vraagstukken. Zowel duurzaamheid, topsport/gezondheid alsook thema’s als de ontwikkeling van technologie in de regio zijn belangrijke speerpunten om door te ontwikkelen tot club van de toekomst. Een systeem van open innovatie met partners rondom de club op diverse thema’s, dat is een mooie uitdaging. We kunnen samen meer bereiken als we van elkaars kennis en kunde gebruik maken.”

Datum: 16 november 2023 |

Auteur: Willem Korenromp

Lees meer over #innovatie