"Innovatiehub Almelo, wie zijn ze en wat doen ze?"

Acht innovatieve bedrijven zijn aangesloten bij Innovatiehub Almelo: Brusche Process Technology, Brusche Electrotechniek, Acutus Adviseurs in vastgoed, Almelose Borstelindustrie ABI, Witzand Bouwmaterialen, Engberink Technische Installaties, Kienhuis Bouwmanagement en Bolk Transport. Het doel: innovatie stimuleren. Hoe? Door samen te werken en talent boeiende stages, afstudeeropdrachten en projecten te bieden. Maar er is meer…

“Wat de innovatie is? Dat er hier door bedrijven samen wordt gewerkt aan het talentvraagstuk”, vertelt hubmanager Maaike olde Nordkamp van Innovatiehub Almelo. “Soms vinden bedrijven het lastig om stagiairs te vinden. Het contact met onderwijsinstellingen onderhouden hiervoor is ook belangrijk hierin. Daarin treedt ik nu op als contactpersoon voor alle bedrijven in de hub.” De gezamenlijke hub is in 2021 opgericht in Almelo, door initiatiefnemer Martin Wagemans van Acutus.

Zo zet Maaike nu de stages op afstudeeropdrachten weg. Voornamelijk nog in het hbo. “Mbo-opdrachten lopen nu nog intern bij elk bedrijf, maar het is de ambitie van de hub om ook hierin gezamenlijk op te trekken. We zijn bijvoorbeeld aan het kijken hoe we het verspanen en lassen – wat bij het ene bedrijf niet gedaan kan worden, maar wel een ervaringsvereiste is van de opleiding – weg kunnen zetten bij een van de andere bedrijven in de hub. Als dat lukt is er wellicht ook snel ruimte voor traineeships op mbo-niveau.”

Nog meer ontwikkelen

Het mes snijdt aan twee kanten: zowel ondernemers als de studenten halen voordeel uit de samenwerking. Zo biedt de hub het aangesloten talent de kans om niet bij één maar bij meerdere bedrijven tegelijk kennis te maken met onder meer de werkcultuur. Daarnaast biedt Innovatiehub Almelo stagiairs en trainees een ontwikkelprogramma. “Hierbij moet je denken aan masterclasses voor soft skills als persoonlijk of effectief leiderschap en timemanagement. Ze worden gegeven door experts uit de eigen bedrijven en ook medewerkers van de bedrijven nemen sinds kort zelf deel hieraan. Verder zijn er enkele keren per jaar momenten dat stagiairs bij bedrijven van de Innovatiehub Almelo bij elkaar komen en met elkaar ervaringen uitwisselen.”

Voor de studenten is ook de begeleiding van de hubmanager interessant. Maaike: “Ik help studenten regelmatig met het opstellen van onderzoeksvragen, praat met ze over eventuele frustraties en procesmatige inhoud. Soms heeft een stagebegeleider er in de praktijk geen tijd voor. Maar ik ben er altijd voor ze en help ze verder. Ik help het bedrijf daarmee ook verbeteren.”

Ook aan de bedrijvenkant is wens voor doorontwikkeling. Maaike: “Er zijn regelmatig verzoeken van andere bedrijven die willen toetreden tot de hub, maar dat is lastig. Hoe meer bedrijven in de hub, hoe meer belangen er zijn om rekening mee te houden. Maar we willen wel kijken of enkele diensten die we als hub bieden ook bij anderen in te zetten is. Zoals het toegang geven tot het ontwikkelprogramma.”

Dat talent binden, boeien en behouden hoog in het vaandel staat bij deze hub mag duidelijk zijn. Talent wordt zonder morren gedeeld binnen de bedrijven, aldus de hubmanager. “Een voorbeeld: er is momenteel een afstudeerder die onderzoek doet naar het onboardingproces van alle acht bedrijven, ofwel een bedrijfsoverstijgende afstudeeropdracht. Dat is mooi voor de afstudeerder, maar ook voor de aangesloten bedrijven want deze analyse levert weer procesverbetering, ofwel innovatie op voor alle deelnemende bedrijven.”

Andere Innovatiehubs in Twente

In Oldenzaal en Tubbergen zijn er ook innovatiehubs actief. In Oldenzaal gaat het om de bedrijven Aemics, Contict, Denko, Rosen en Grünbeck die hun krachten bundelen. In Tubbergen zijn dat: Bouwmetaal, Loogisch, Kamphuis en Loohuis installatietechnieken.

Datum: 16 november 2023 |

Lees meer over #innovatie