Global Goal 8: Goede banen en economische groei

In veel landen betekent een baan niet altijd de mogelijkheid om aan armoede te ontsnappen. Deze langzame en ongelijke vooruitgang betekent dat opnieuw moet worden gekeken naar het economische en sociale beleid. Daar waar mogelijk moet dit worden aangepast om een einde te maken aan armoede. Een tekort aan gepaste werkgelegenheid, onvoldoende investeringen en onderconsumptie leiden tot afbrokkeling van het sociale fundament van democratische samenlevingen: dat iedereen moet kunnen profiteren van de welvaart.

In het kort

  • Om langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen       
  • Moeten we lokale banen realiseren

Global Goal

global goal icon
Bevorder duurzame economische groei en waardig werk

Voor bijna alle economieën wereldwijd blijft het creëren van goede banen een grote uitdaging. Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden creëren waarin mensen kunnen beschikken over gepast werk. Daarmee wordt de economie gestimuleerd zonder dat de natuur wordt benadeeld.

Ontsnappen aan armoede

Werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk voor de gehele beroepsbevolking. In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat men aan armoede kan ontsnappen. Daarom richt Global Goal 8 zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

Ondernemerschap en innovatie

Binnen dit duurzame doel is nog veel te doen en bereiken. Zo moeten landen binnen hun beleid meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Financiële instituties moeten worden versterkt, zodat iedereen toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten. Daarnaast moeten landen actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten. In 2025 moet een definitief einde zijn gekomen aan alle vormen van kinderarbeid.

 

Kortom:

  • de afbrokkeling van het sociale fundament tegengaan;
  • mogelijkheden creëren om aan armoede te ontsnappen;
  • economisch en sociaal beleid hervormen;
  • de economie stimuleren zonder nadelige gevolgen voor de natuur;
  • werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden verbeteren;
  • delen in de vooruitgang.

Lees meer over #economie