Groei voor Twente via het water: van 10.000 naar 40.000 passerende containers

De nieuwe openbare kade in Almelo is geopend en daarmee is Twente optimaal bereikbaar via het water.

Met de 150 meter lange openbare kade en de verbreding van het Twentekanaal kan de hoeveelheid containers op schepen worden verdubbeld. Op jaarbasis gaat het dan om 40.000 containers per jaar die over de kade gaan. Hiermee wordt ook de CO2-uitstoot verminderd met 3000 ton.

 

Een grotere kade was nodig, omdat het bedrijvenpark nog steeds groeit. De containers die nieuwe bedrijven binnenhalen moeten ook weer weg. De logistiek is zo efficient mogelijk ingericht. Alleen het laatste stukje van het vervoer moet nu over de weg. Op binnenvaartschepen passen meer containers dan op een vrachtwagen, daardoor is via het water vervoeren duurzamer: de stikstofuitstoot gaat omlaag. Daarnaast zorgt het voor minder files op de wegen.

 

Provincie Overijssel, het Twentse bedrijfsleven, verenigd in onder meer Twente Board zetten zich in op een goede bereikbaarheid van Twente. Ook via het water. Wanneer Rijkswaterstaat over een paar maanden klaar is met de verruiming van het Twentekanaal varen er schepen van 110 meter lang in de richting van Almelo, Hengelo en Enschede.