Global Goal 15: Leven op het land

Naast de voedselzekerheid en beschutting die bossen bieden, zijn ze essentieel voor de bestrijding van klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit en de bescherming van woningen van inheemse volkeren. Ontbossing en woestijnvorming, veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering, hebben invloed op het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in hun strijd tegen armoede.

In het kort

  • Het is nodig om bossen duurzaam te beheren, woestijnvorming te bestrijden, de aantasting van het land een halt toe te roepen en ten goede te keren, en het verlies van biodiversiteit te stoppen
  • In andere woorden, we moeten de biodiversiteit beschermen

Global Goal

global goal icon
Bescherm het landleven in de bossen

De mensheid staat dan ook voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Er worden inspanningen verricht om bossen te beschermen en woestijnvorming te bestrijden. Daarnaast worden groenvoorzieningen in steden ingericht om de stedelijke opwarming tegen te gaan door natuurlijke koeling.

Biodiversiteit

Bossen zijn belangrijk voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, ze zijn ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit. Tegelijkertijd vormen bossen het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, het duurzaam beheren van bossen en het bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie, zijn essentieel. Dit zal ook helpen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Ontbossing

Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. Tegelijkertijd dienen zoetwater- en aardse ecosystemen te worden beschermd, zoals bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming verder worden tegengegaan.

 

Kortom:

  • bossen en fauna bieden voedselzekerheid en beschutting;
  • deze staan centraal bij de bestrijding van klimaatverandering;
  • biodiversiteit beschermen;
  • woongebieden behouden voor inheemse volkeren;
  • ontbossing en woestijnvorming bestrijden;
  • uitdagende duurzame ontwikkeling;
  • van invloed op het leven en het levensonderhoud van mensen;
  • in hun strijd tegen armoede.

Lees meer over #milieu