Regenwater is schaarser dan ooit!

Het tekort aan ‘blauw’ water (grond- en oppervlaktewater) is bekend bij de meeste mensen. Maar is het je bekend dat er ook een tekort is aan ‘groen’ water? Met groen water bedoelen we de regenval boven land die direct gebruikt wordt door planten en verdampt in de atmosfeer. Universiteit Twente onderzoekers Joep Schyns, Arjen Hoekstra en collega’s (verbonden aan de faculteit Engineering Technology en Water Management) brachten in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift PNAS de tekorten van groen water in kaart. Groen water is de belangrijkste bron van water om voedsel, veevoer, vezels, hout en bio-energie te produceren. Dit is de eerste studie, die op basis van de beperkte jaarlijkse regenval in de wereld, de limieten aan de beschikbaarheid van groen water kwantificeert.

In het kort

  • Er valt te weinig regenwater boven land dat direct gebruikt wordt door planten en verdampt in de atmosfeer.
  • Onderzoekers Universiteit Twente deden onderzoek en maken groene waterschaarste inzichtelijk.

Global Goal

global goal icon

De rivier- en grondwaterreserves nemen wereldwijd af. Nu blijkt uit een nieuwe analyse van de Universiteit Twente dat de duurzame grens aan direct regenwatergebruik (groen water) in veel regio's is bereikt en in verschillende landen in Europa, Midden-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië is overschreden.

Bio-economie vs. biodiversiteit

Regenval voedt rivieren en grondwaterreserves, bekend als blauw water, maar een deel van de regenval wordt rechtstreeks door planten gebruikt en keert terug naar de atmosfeer als verdamping. Dit groene water is dé grootste bron van water voor de productie van voedsel, vezels (voor kleding), veevoer, hout en bio-energie. Groen water is essentieel voor de biodiversiteit op land die volledig van groen water afhankelijk is. Dit levert spanning op! De vraag naar biomassa in de economie neemt toe terwijl de hoeveelheid groen water beperkt is.

Groene waterschaarste

Het waterschaarstedebat gaat traditioneel altijd over blauw water. Door groene waterschaarste te kwantificeren maakt Universiteit Twente het beeld van de wereldwijde schaarste van beperkt zoetwater compleet. De onderzoekers maakten een inschatting van de hoeveelheid groen water die wordt gebruikt voor de productie van biomassa voor de menselijke economie. Dat vergeleken zij met de beschikbaarheid van groen water. De jaarlijkse regenval is beperkt en een groot deel daarvan valt in gebieden die slecht bereikbaar, onproductief of essentieel voor natuurbehoud zijn.

Consumptiepatronen heroverwegen

De onderzoekers toonden in hun studie aan dat in onder andere de tropische regenwouden de druk op nog onaangetaste groene waterstromen het grootst is. “Door bevolkingsgroei, de consumptie van relatief meer dierlijke producten en energie uit biomassa, neemt de groene watervoetafdruk van de mens alleen maar toe. Om de toenemende druk op beperkt groen water af te remmen, is het van belang om onze consumptiepatronen te heroverwegen. Door onze eigen voetafdruk te verkleinen vermindert de noodzaak om elders groen water van de natuur ‘af te pakken’ voor land- en bosbouw ”, benadrukt Joep Schyns.

Het paper ‘Limits to the world’s green water resources for food, feed, fiber, timber, and bioenergy’  door Joep F. Schyns, Arjen Y. Hoekstra, Martijn J. Booij, Rick J. Hogeboom, and Mesfin M. Mekonnen is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Experts op het gebied van 'smart water solutions'

Wil jij in contact komen met Twentse experts op het gebied van smart water solutions? Bel of mail Janneke van den Elshout, persvoorlichter bij de Universiteit Twente.

Contactinformatie

Janneke van den Elshout
(Persvoorlichter)
https://personen.utwente.nl/j.g.m.vandenelshout

Global Goals

Datum: 28 maart 2019 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #water