Twente experimenteert volop met nieuwe manieren om water te zuiveren

Water is wereldwijd een belangrijk thema. Ook in ons land en dan nog in Twente in het bijzonder. Onze zandgronden liggen hoog en door hete zomers is al meermalen droogte ontstaan. Dan is er nog het feit dat ons water steeds meer verontreinigingen bevat, niet alleen hormonen en medicijnen, maar ook superkleine plasticdeeltjes en restanten van bijvoorbeeld het coronavirus.

In het kort

In Twente wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe manieren om water te zuiveren. Verschillende partijen werken samen met waterschap Vechtstromen aan nieuwe technieken.
Leidingwater gebruiken om gras te sproeien of het toilet door te spoelen? Daar is dit water te kostbaar voor. In Vriezenveen komt een opstelling van Jotum waterbehandeling waar rioolwater geschikt wordt gemaakt voor onder meer dit soort doeleinden. 

Global Goal

global goal icon

Gelukkig maar dus dat Twente volop aan het onderzoeken is hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Glanerbrug bijvoorbeeld, vlak achter het station, worden belangwekkende experimenten gedaan. In een hal bevindt zich het Water Experiment Center Twente (WECT). Een initiatief dat vier jaar geleden min of meer bij toeval opborrelde. Er kwam een hal leeg te staan, er was budget en vooral de wens om deze plek voor goede dingen te benutten. De medewerkers van Vechtstromen kenden bovendien partners uit het bedrijfsleven die ruimte zochten om installaties uit te testen.
En toen zag WECT het levenslicht: een living lab op het gebied van waterzuivering. Willy Wortels van Saxion en UT werken hier samen met kundige operators van bedrijven als Jotem, Pentair en NX Filtration aan onder andere de nieuwste filtertechnieken om
water te zuiveren. 

Uit z’n voegen

Het gaat goed met WECT. De vraagstukken met betrekking tot waterbeheer worden complexer en gaan iedereen aan waardoor samenwerking en partnerschap steeds belangrijker worden. WECT spreidt haar vleugels uit en er ontstaan in het beheersgebied van waterschap Vechtstromen diverse proeflocaties, waarbij zuiveringstechnieken op wat grotere schaal uitgeprobeerd kunnen worden. NX Filtration plaatste recent een proefopstelling met nano-filtratiemembranen langs het Twentekanaal: een zeecontainer die aan de ene kant morsig water uit het kanaal opzuigt, terwijl aan de andere kant een kraantje prijkt waar zuiver drinkwater uitstroomt. Het is technisch dus al mogelijk.

Power Up Your Poop

Er zijn meerdere projecten die voortkomen vanuit het living lab WECT. In Vriezenveen komt een container, ontwikkeld door Jotem Waterbehandeling, met daarop grote
letters: Power Up Your Poop (PUYP). Rioolwater wordt daar gezuiverd door een ingenieus koffiefilter zodat het geschikt is om wc’s mee door te trekken of om auto’s te wassen.
De bedoeling was dat Defensie met deze installatie in Afghanistan het afvalwater van militairen zou zuiveren tijdens hun missie, maar door corona blijft de opstelling
voorlopig in Twente. Vanuit WECT wordt een locatie beschikbaar gesteld waar ervaring wordt opgedaan met zowel de installatie als met de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd krijgt
het 101e bataljon van de genietroepen een opleiding om met dit systeem te gaan werken.
Een ander experiment staat inmiddels opgesteld op de campus van de Universiteit Twente. Om de vele (kunst)grasvelden daar ‘s zomers te besproeien, gebruikte de UT tot voor
kort kostbaar leidingwater. Tegenwoordig wordt overtollig regenwater daar opslagen in ondergrondse bassins. Dit water is echter nog niet geschikt om in tijden van droogte
mee te sproeien. Door het eerst te zuiveren ontstaat een waterkwaliteit zodanig dat er geen algengroei op kan treden of bacteriën worden verspreid.

Datum: 26 april 2022 |

Bron tekst: Waterschap Vechtstromen |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over: #waterzuivering