Global Goal 6: Schoon water en sanitatie

Schoon water dat voor iedereen toegankelijk is, is een essentieel onderdeel voor een wereld waarin de mensheid wil leven. In beginsel is er voldoende vers water op de Aarde om dit te bereiken. Maar door een slecht economisch beleid of slechte infrastructuur sterven elk jaar miljoenen mensen, met name kinderen, aan ziekten als gevolg van gebrekkige watervoorziening, slechte sanitaire voorzieningen en onvoldoende hygiëne.

Global Goal

global goal icon
Duurzaam beheer van water en sanitatie

Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen hebben een negatieve invloed op de voedselveiligheid, het levensonderhoud en de opleidingsmogelijkheden voor arme gezinnen over de hele wereld. Droogte treft de armste landen op aarde het meest en maakt honger en ondervoeding nog erger.

Positieve invloed

In 2050 leeft één op de vier mensen waarschijnlijk in een land met een chronisch of terugkerend tekort aan vers drinkwater. Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere duurzame doelen, zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Schoon drinkwater zorgt voor minder infecties. Schone toiletten op scholen zorgen ervoor dat meer meisjes naar school gaan, ook als ze ongesteld zijn. Wereldwijd is in beginsel genoeg schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar, maar door problemen – zoals een slechte infrastructuur of economie – sterven ieder jaar nog miljoenen mensen aan ziekten die worden veroorzaakt door vervuild drinkwater of door slechte hygiëne.

Kwaliteit van water

In Global Goal 6 is vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair. Nog steeds wordt veel afval weggegooid in water, zoals plastic. Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en moet afvalwater vaker worden gezuiverd. Ook dienen alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheersysteem te hebben.

 

Kortom:

  • toegang tot schoon en voldoende water;
  • waterbeheer verbeteren;
  • meer sanitaire voorzieningen;
  • ziekten bestrijden;
  • droogte voorkomen;

Lees meer over #water