Twentse klimaatsamenwerking ontvangt subsidie van 3,5 miljoen

De 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie van 3,5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren. Voorzitter Hans van Agteren reageert enthousiast: ‘Met deze subsidie kunnen we Twente waterbestendiger en groener maken. Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst!’

In het kort:

  • Subsidie van 5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren.
  • 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en ook de provincie Overijssel werken samen om in heel Twente meer regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s te realiseren.

Global Goal

global goal icon

De Twentse samenwerking, Twents waternet genoemd, hoort hiermee tot de eerste groep werkregio’s in het land waaraan deze subsidie is toegekend. Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie komt vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Of met andere woorden: een plan om wateroverlast, verdroging, de gevolgen van hitte en overstromingen aan te pakken.

Investeren in water en groen

Met het geld van de subsidie wordt Twente klimaatbestendiger gemaakt. Zo werken de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en ook de provincie Overijssel samen om in heel Twente meer regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s te realiseren. Van Agteren: ‘Door hierin te investeren, verkleinen we de kans op wateroverlast in Twentse steden en dorpen. Ook zorgen we dat we water beter vasthouden, waardoor we de gevolgen van droogte tegengaan. Bij deze projecten zien we extra kansen, zoals het vergroenen van de omgeving en aantrekken van meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.’

Subsidiepot nog niet leeg

In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor alle werkregio’s in Nederland. Twents waternet werkt aan nog twee uitvragen om de maximale subsidie van in totaal 7,9 miljoen euro voor de Twentse werkregio toegekend te krijgen. Dit betekent niet dat er de afgelopen tijd nog geen projecten gerealiseerd zijn. Alle gemeenten, het waterschap en de provincie werken al jaren hard aan tal van projecten om Twente aan te passen aan het veranderende klimaat. Met deze subsidie kunnen nog meer plekken in Twente klimaatadaptief worden ingericht en op een hoger tempo. Zodat Twente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Jouw eigen huis en tuin water- en hitteproof maken

Naast de projecten die alle gemeenten en het waterschap uitvoeren, kunnen inwoners ook hun steentje bijdragen. Alleen samen kunnen we Twente dusdanig vergroenen, dat we de effecten van extreem weer verminderen. Jouw eigen huis en tuin water- en hitteproof maken? Kijk voor tips en ideeën op www.groenblauwtwente.nl

Datum: 23 september 2021 |

Bron tekst: Waterschap Vechtstromen |

Lees meer over #watertechnologie