Water besparen en energie produceren op een militaire basis

In mei 2016 zijn er door de Koninklijke Landmacht verschillende informatiemiddagen georganiseerd waarbij het bedrijfsleven en kennisinstituten werden uitgenodigd mee te denken over de militaire basis van de toekomst. Defensie wilde zich op de hoogte laten brengen van de state-of-the-art technologieën en oplossingen op het gebied van Logistiek, Bescherming, Energie en Water. Het project, genaamd Fieldlab Smart Base, is een belangrijke verandering in vergelijking met het huidige systeem van het uitbrengen van tenders op basis van vooral de interne kennis van de Krijgsmacht. De opzet is om een selectie van de technologieën en diensten in de praktijk uit te testen. 

In het kort

  • Defensie wilde zich op de hoogte laten brengen van de state-of-the-art technologieën en oplossingen op het gebied van Logistiek 
  • Vanuit Pentair, Puretech en de University of South Florida is een innovatieve oplossing aangeboden voor het zwarte water dat vrijkomt op een basis. 

Global Goal

global goal icon
Doelstellingen

De doelstelling van Fieldlab Smartbase ligt in het behalen van verregaande reductie op het gebied van waterverbruik en energie. Op de informatiedagen zijn vele honderden bedrijven afgekomen en zijn er ruim 140 projectvoorstellen ingediend. Van deze voorstellen zijn er 15-20 geselecteerd waaronder 7 in het thema “Water”. Met de betroffen indienende bedrijven zijn afspraken gemaakt om de aangeboden technologieën in de praktijk te testen op een militair terrein in Soesterberg. De aftrap van het praktijkgedeelte heeft plaatsgevonden op 13 juni en vanaf oktober zullen de eerste bedrijven op het terrein aanwezig zijn.

Systeem

Vanuit Pentair, Puretech en de University of South Florida is een innovatieve oplossing aangeboden voor het zwarte water dat vrijkomt op een basis. Zwart water komt vrij bij toiletgebruik. Dit afvalwater bevat vooral het spoelwater, toiletpapier, ontlasting en urine. Deze afvalwaterstroom bevat veel organische resten die kunnen worden omgezet tot energie met behulp van een  anaerobe bioreactor  (AnMBR). De in het systeem aanwezige membraanmodule scheidt de waterige fase van de vaste stof. Het membraan zorgt ervoor dat de bacteriën en virussen in de reactor blijven. De waterige fase bevat nog nutriënten en kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld spoelen van de toiletten, wassen van trucks of algemene bewatering van beplanting. Het gepatenteerde concept is ontwikkeld aan de University of South Florida door de faculteit van Prof. Yeh. Het maakt gebruik van Pentair membranen en zal in het kader van Fieldlab Smart Base worden geproduceerd door Pure-tech. Dit concept is tevens te gebruiken voor decentrale afvalwaterbehandeling in dorpen, steden, krottenwijken, vluchtelingenkampen, bij rampen etc.

De machine

De grote meerwaarde ligt in het feit dat het zwarte water nuttig, veilig en uiteindelijk energieneutraal kan worden hergebruikt. Het is mogelijk om de installatie aanvullend te voeden met andere organische stromen, zoals keukenafval. De NEW-generatorTM is ondergebracht in een container, zodat de installatie modulair kan worden opgesteld en gemakkelijk te transporteren is. De benodigde anaerobe bacteriën kunnen lang worden opgeslagen en zijn relatief snel weer te activeren, Dit in tegenstelling tot aerobe bacteriën. 

Een prototype van de NEW-generatorTM is ruim een jaar operationeel op een school in India. De unit is geschikt tot 200 toiletbezoeken per dag. De testen in het kader van Fieldlab Smart Base zullen zich vooral richten op het voldoen aan de eisen van Defensie met betrekking tot het kunnen opereren onder de uiteenlopende condities op het gebied van klimaat, gebruik en robuustheid. 

Datum: 4 juni 2018 |

Bron tekst: Pentair |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #milieu