Infrastructuur

Samenvatting actielijn 4

  • Alle regionale en bestuurlijke inzet moet gericht worden op meer en snellere treinverbinding van Twente met de Randstad en Berlijn. Het streven moet zijn om de Ziggo Dome binnen een uur en een kwartier (ook en vooral in het weekeinde en ’s nachts) en Amsterdam centrum en Schiphol binnen een uur te bereiken.
  • Zet alles op alles om Hengelo op de spoorlijn Berlijn een centrale stopplaats te laten zijn.

Ondernemers in Twente hebben grote waardering voor de verbeteringen van de infrastructuur die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd (zie bijlage 2). Lange tijd hebben onder meer Twentse Tweede Kamerleden, in samenspraak met de andere deelnemers aan de Twente Top, zich sterk gemaakt voor een betere bereikbaarheid van de regio en zijn verschillende wensen op dat vlak ook door verschillende kabinetten gehonoreerd. Het ging daarbij om verbreding van de A1, aanpassing van de N18 en de N35, het beruchte ‘karrenspoor’, verdieping van het Twentekanaal en veiligheidsaanpassingen aan de N36.

 

De lobby voor meer asfalt en een betere waterweg heeft dus vruchten afgeworpen en dat zien ondernemers ook. Verder hebben de waterwegen, belangrijk voor aan- en afvoer van goederen, de nodige aandacht gekregen. Eerder is het Twentekanaal verruimd en verdiept en nu is het oostelijk deel aan de beurt. Hoe meer binnenvaartschepen er bedrijven langs het Twentekanaal bedienen, hoe minder vrachtwagens er nodig zijn. Dubbele winst voor bereikbaarheid én milieu.

Prioriteit voor treinverbindingen

Wel blijft het knooppunt Azelo-Buren en de verdere verbreding van de A1 een punt van zorg, al wordt een groot deel nog onderhanden genomen. Maar waar vrijwel alle ondernemers wel verdere verbreding en intensivering van deze verbindingen ziet zitten, is een opmerkelijk gezamenlijk punt dat eruit springt: treinverbindingen. Veel ondernemers ondervinden ook zelf dat er een maximum is aan de mate waarop in Nederland nog meer wegcapaciteit kan worden gecreëerd. Zij zien nu, nagenoeg over de volle breedte, de voordelen van meer en snellere treinverbinding als prioriteit.

Regio aantrekkelijk maken

Nu Twente geen vliegveld meer heeft voor het vervoer van personen of vracht, moeten we onze aandacht naast weg en water dus volop richten op het spoor. Twentse ondernemers zien vrijwel zonder uitzondering de trein als een van de belangrijkste vervoermiddelen voor de naaste toekomst. De motivering daarvoor is niet slechts bedrijfseconomisch, maar vooral vanwege het uitstralingseffect van Twente als vestigingsplaats voor bedrijven, voor het aantrekken van arbeid van buiten en vrijetijdsbesteding van werknemers in de regio. Goede verbindingen per spoor met onder meer de Randstad zijn daarvoor cruciaal. Voor zowel bedrijven als werknemers is de trein in veel gevallen een snel en comfortabel alternatief voor de auto.

Twente binnen uur en kwartier van het Ziggo Dome

Twee zaken hebben prioriteit. Allereerst Twente als knooppunt op de lijn Amsterdam-Berlijn. Op dit traject verwacht NS het komende decennium een sterkte groei van het aantal reizigers. Met het verlies van Twente als luchthaven zou de trein een concurrerend alternatief kunnen zijn voor het vliegtuig richting Duitse steden.

 

Een tweede wens is het bekorten van de reistijd in een hogesnelheidstrein die van het centrum van Amsterdam naar Twente nog maximaal anderhalf uur zou mogen bedragen. Andersom zou het Ziggo Dome in een uur en een kwartier bereikbaar moeten zijn. Twentse ondernemers die internationaal zakendoen moeten in dat tijdsbestek ook Schiphol kunnen bereiken.

 

Zo moet Twente nog aantrekkelijker worden als regio om te wonen en te werken. Dat geldt vooral voor jongeren, jonge gezinnen en hoogopgeleiden die hier aan de slag kunnen (zie bijlage 2).

Lees over #Impact Uit Twente