Twents rentmeesterschap nieuwe stijl

Platform Ondernemend Twente heeft prioriteiten bepaald voor de sociaal-economische versterking van Twente. Ten eerste zien ondernemers grote kansen voor Twente om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale energietransitie. Twentse bedrijven, zowel de industrie als agrariërs, ontwikkelen al tientallen jaren slimme oplossingen voor nieuwe bronnen van energie. Dit verdient opschaling en exploitatie, zodat Twente de duurzame energieproducent voor en van Nederland wordt. Lees het volledige persbericht hier: twente.com/twente-creeert-impact

 

Inleiding

In januari 2019 ontving ik van het platform Ondernemend Twente (OT) de opdracht om in een gesprek met zo’n vijftig Twentse ondernemers (zie bijlage 3) hun wensen  en verlangens te inventariseren om de Twentse regio en de ondernemersbelangen beter te positioneren in de verschillende overlegcircuits.

 

Ik heb deze opdracht aanvaard onder de randvoorwaarde dat die vijftig ondernemers aan de hand van enkele looplijnen (arbeidsmarkt, leefomgeving, infrastructuur, onderwijs en landbouw) zouden  worden gedwongen daarbij harde prioriteiten te stellen.

 

Het resultaat dat hier voorligt is dus geen verlanglijst, maar de kern van prioriteiten die door de meeste ondernemers het duidelijkst naar voren is gebracht. Ik heb die vervolgens geanalyseerd, van de looplijnen actielijnen gemaakt en doe aanbevelingen. In enkele gevallen heb ik de politieke ontvangst voorbereid. Hierbij het resultaat.

 

Graag spreek ik mijn dank uit aan Nicoline van der Schaft, die mij van start tot finish heeft bijgestaan en zonder wie deze rondgang onmogelijk zou zijn geweest.

 

Han ten Broeke

Actielijnen

Actielijn 1

Overlegcultuur Twente

Actielijn 2

Arbeidsmarkt en scholing

Actielijn 3

Woningbouw en vestigingsklimaat

Actielijn 4

Infrastructuur

Actielijn 5

Landbouw en innovatie

The list of items is empty or null

Twents rentmeesterschap nieuwe stijl

Het volledige document nalezen? Download de PDF.

Download

Het volledige document nalezen? Download de PDF.

Download

Lees over #Impact Uit Twente