Biogas opwekken naar groen gas

Hernieuwbare energiebronnen kunnen steeds opnieuw worden gebruikt voor het opwekken van energie, zoals door waterkracht, zonne-energie via zonnepanelen, windenergie via windturbines en bio-energie uit biomassa. Door biogas dat uit biologisch afval wordt gehaald, op te werken naar een methaanrijk gasproduct, ook wel biomethaan genoemd, levert Bright Biomethane uit Enschede een belangrijke bijdrage aan de beschikbare energie in de wereld. Bright Biomethane is de grootste en meest ervaren leverancier van ruim bewezen biogasopwerkingsystemen.

 

 

In het kort

  • Hernieuwbare energie is de toekomst  
  • Bright Biomethane draagt bij aan deze toekomst met hun opwerkingsinstallaties voor biogas 

Global Goal

global goal icon

Bright Biomethane uit Enschede is gevestigd op het Kennispark in Enschede nabij de Universiteit Twente. Bright Biomethane ontwikkelt en produceert gestandaardiseerde biogasopwerkingssystemen. Door deze te integreren in bestaande of nieuwe biogasinstallaties ontstaat groen gas. Het opwerken van biogas tot waardevol groen gas is een interessant alternatief voor warmtekrachtkoppeling toepassingen. De gasopwaarderingsinstallaties van Bright Biomethane werken biogas met 40 Nm3 tot 5000 Nm3 per uur op tot groen gas. Het  gas wordt daarmee geschikt gemaakt voor injectie in het nationale gasnetwerk of voor compressie tot samengeperst aardgas voor (transport)voertuigen. Bright Biomethane heeft een sterke focus op onderzoek en ontwikkeling van de technologie voor praktische toepassingen en wil zo de toonaangevende leverancier van biogasopwerkingssystemen worden.  

Bright Biomethane is onderdeel van HoST Holding B.V.

Membraantechnologie

Door de toepassing van heel efficiënte membranen is het met de geavanceerde membraantechnologie van Bright Biomethane mogelijk om meer dan 99,5 procent van al het methaan uit het opgewekte biogas af te scheiden. In de membraaneenheid wordt het gas gescheiden door een bewust opgelegd drukverschil over de membranen. Afhankelijk van de vereisten van het gasnetwerk of de randvoorwaarden van de gasgebruiker, wordt het gas tot de gewenste methaanconcentratie opgewerkt. 

Broeikasgassen terugwinnen

De opwerkingsinstallatie zijn door Bright Biomethane zo ontwikkeld dat ze kunnen worden uitgebreid met een CO2-terugwinningsmodule. Het biogas wordt dan gedroogd en  waterstofsulfide (H2S) en andere verontreinigen worden verwijderd door een dubbel actief-koolstoffilter. Water wordt verwijderd door het biogas tot circa 5 graden Celcius af te koelen met een warmtepomp. Voor de afscheiding van CO2 gebruikt Bright Biomethane geavanceerde membranen met de hoogst mogelijke selectiviteit, want CO2 gaat makkelijker en sneller door de membranen dan methaan. Zo kan de gasvormige CO2 – die tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd – vloeibaar worden gemaakt. Deze CO2 is van voedselwaardige kwaliteit en wordt gebruikt in de glastuinbouw, in koelinstallaties, in de voedsel- en drankenindustrie en in slachthuizen. 

Compressie en warmteterugwinning

Na de voorbehandeling van het biogas, wordt het biogas gecomprimeerd tot de benodigde druk voor opwerking in de membranen. De restwarmte uit het drogen van het biogas, de restwarmte van de compressor en de restwarmte uit het koelen van het gas na de compressor kan worden teruggewonnen met een gepatenteerd warmteterugwinningssysteem. Deze optie maakt het mogelijk de maximale hoeveelheid warmte terug te winnen, zodat er minder additionele energie nodig is voor het vergistingsproces.

Britse nominatie

In Engeland is Bright Biomethane genomineerd voor de Britse Hernieuwbare Energie Awards in de categorie voor slimme energiesystemen. De prijs wordt toegekend aan een “system that supports the roll-out, or take-up, of renewable energy and energy storage whilst enhancing value and usefulness”. In juni 2019 wordt bekend of Bright Biomethane de award in de wacht heeft gesleept.

Datum: 13 juli 2018 |

Bron tekst: Bright Biomethane |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #biotechnologie