Melkveehouders starten aanleg biogas hub in Twente 

In Noord Deurningen gaan zeven melkveehouders biogas produceren door op het eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energie Coöperatie IJskoud. Het biogas wordt via een biogasnetwerk van tien kilometer naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd waar het verschillende bedrijven voorziet van duurzame energie.  

In het kort

  • Bedrijven in Denekamp voorzien van duurzame energie 
  • Dagverse mest van de koeien wordt vergist tot biogas

Global Goal

global goal icon
Stoom 

De zeven melkveehouders bouwen vergisters op hun bedrijven. In deze installaties wordt de dagverse mest van de koeien vergist tot biogas. Het biogas verkopen de melkveehouders via Energie Coöperatie IJskoud aan de afnemers. Bij de afnemers wordt het biogas direct ingezet voor de productie van warmte. Dat is ten opzichte van warmte-krachtkoppeling (generatie van warmte en elektriciteit) een efficiëntere manier om biogas om te zetten in energie (stoom). Een bijkomend voordeel is dat de uitgegiste mest (digestaat) een hogere stikstofbenutting heeft, zodat de melkveehouders aanzienlijk kunnen besparen op de inkoop van kunstmest.

Tweede hub

CCS Energieadvies heeft becijferd dat via het biogasnetwerk Noord Deurningen maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar wordt geleverd. IJskoud wil de komende jaren een tweede biogas hub opzetten zodat uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas produceren en transporteren. 

Steun 

De haalbaarheidsstudies zijn destijds uitgevoerd in opdracht van de stichting Duurzaam Noord Deurningen. Nadat de subsidies voor de uitvoering van het project waren gehonoreerd is de Energie Coöperatie IJskoud in mei 2015 opgericht. Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel en van de Rijksoverheid.
Stichting Duurzaam Noord-Deurningen http://duurzaam-nd.nl/  

Datum: 1 augustus 2017 |

Bron tekst: Groen Gras |

Auteur: Twente.com