Global Goal 14: Leven onder water

De temperatuur, chemie, stromingen en het leven in de oceanen zijn de drijvende krachten achter de ecosystemen die de aarde bewoonbaar maken voor de mens. Regenwater, drinkwater, weer, klimaat, kustlijnen, een deel van ons voedsel, en zelfs de zuurstof in de lucht die we inademen: dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de zee. Oceanen en zeeën zijn door de geschiedenis heen belangrijke manieren geweest voor handel en transport. Zorgvuldig beheer van deze essentiële globale hulpbron is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame toekomst.

In het kort

  • We moeten de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen in stand houden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling
  • Dit kunnen we bereiken met water management    

Global Goal

global goal icon
Duurzaam gebruik van zee en oceaan

Oceanen zijn met hun temperatuur, hun stromingen en hun onderzeese leven de motor van mondiale systemen die de Aarde bewoonbaar maken voor mensen. Ze bedekken driekwart van het aardoppervlak.

Mondiale hulpbron

Door de eeuwen heen zijn oceanen en zeeën cruciaal gebleven voor handel en transport. Rivieren, kanalen, beken, plassen, vijvers en andere waterlopen en waterbronnen maken integraal onderdeel uit van het totale ecosysteem. Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk.

 

Kortom:

  • de oceanen en zeeën zijn de drijvende kracht achter mondiale ecosystemen;
  • deze oceanen en zeeën zijn ook van essentieel belang voor handel en transport;
  • rivieren, kanalen, beken, plassen, vijvers en andere waterlopen en waterbronnen maken integraal onderdeel uit van het ecosysteem
  • het beheer van deze essentiële wereldwijde hulpbron is cruciaal voor een duurzame toekomst.

Lees meer over #water