Pilot met zorgrobots

Robots kunnen wellicht een balans brengen in de toenemende vraag naar langdurige zorg en het personeelstekort in deze sector. De Twentse organisatie Carintreggeland heeft samen met Alerta Meld & Zorg Centrale twee robots ontwikkeld die mogelijk een bijdrage kunnen leven aan een waardevol leven van cliënten en waardevol werken van medewerkers.

In het kort

  • De toekomstige inzet van robots kan de zorg veel voordelen opleveren
  • Robots kunnen een balans brengen tussen vraag naar en aanbod van zorg 
  • Carintreggeland en Alerta testen samen robots die zowel cliënten als medewerkers ondersteunen

Global Goal

global goal icon
Robots in de zorg

Robots zijn al tientallen jaren geleden geïntroduceerd in de zorg. De vooruitgang die is geboekt in het ontwikkelen van robots gaat nu zo ver dat robots steeds meer invloed kunnen gaan uitoefenen op de zorg van artsen, verpleegkundigen, de thuiszorg en zoveel meer andere zorgverleners. Robots zorgen er niet alleen voor dat een groot aantal mensen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen er ook toe bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost en dat zorgverleners ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. De organisaties Carintreggeland en Alerta creëren hun eigen innovaties met de ontwikkeling van twee ‘zorg-robots’.

Multifunctionele robots

De twee robots worden een half jaar lang in de praktijk getest. Eén robot wordt ingezet door Carintreggeland en één door Alerta. De nieuwe ‘medewerkers’ zijn ‘JayJay’ en ‘ James’ genoemd. Het zijn robots die cliënten ondersteunen en zorgmedewerkers helpen. Deze robots, die er vriendelijk uitzien, zijn intelligente robots die bijdragen aan het welzijn van cliënten. 

 

JayJay, de robot van Alerta, gaat gedurende twee maanden bezoekers de weg wijzen in de locatie aan de Boortoren. Ook gaat JayJay het komend half jaar een periode bij een cliënt thuis logeren om te helpen. Wanneer de cliënt een alarmmelding maakt, kan JayJay de Verpleegkundig centralist van Alerta met beeld en geluid informatie over de situatie geven. Dat is een slimme oplossing die nog niet eerder door robots toegepast kon worden. Cliënten kunnen op een knop drukken maar ook met een spraakcommando alarm maken. James, de robot van Carintreggeland, gaat in de Carintreggeland huizen bezoekers de weg wijzen. Daarnaast gaat hij zorgcollega’s helpen bij de dagbesteding. 

Samenwerken in de zorg

Carintreggeland en Alerta proberen samen te anticiperen op de maatschappelijke opgave waar beide organisaties voor staan. De robots zijn gezamenlijk ontwikkeld. Carintreggeland en Alerta staan onderling in contact om ervaringen met elkaar te delen. Na een half jaar wordt geëvalueerd of de robots een waardevolle ondersteuning zijn voor de cliënt en de medewerker. Door samen te werken aan innovaties neemt het duurzame karakter van de zorg toe. Dit heeft een positief effect op de Twentse maatschappij. Als pilotproject kan het wellicht ook een uitkomst zijn voor andere organisaties in de zorg in de rest van het land. 

Datum: 19 juli 2019 |

Bron tekst: Carintreggeland |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #medischetechnologie