Inspiratie voor de transitie naar een circulaire economie in Twente

Je kunt er niet meer om heen: de transitie naar een circulaire economie wordt steeds belangrijker en vraagt nieuwe manieren van handelen en denken. Afval wordt steeds meer gezien als grondstof en het slim gebruiken van materialen is essentieel voor de omslag naar een circulaire economie. Maar waar begin je? En hoe weet je of je goed bezig bent? Wij hebben wat inspiratie voor je verzameld.

In het kort

 • De transitie naar een circulaire economie wordt steeds belangrijker en vraagt nieuwe manieren van handelen en denken.
 • Voor de circulaire economie is een prioriteitsladder ontwikkeld waarbij je kan zien hoe circulair je bent.

Global Goal

global goal icon
Langs de lat

Voor de circulaire economie is een prioriteitsladder ontwikkeld (ook wel de Ladder van Lansink*), waarbij 1 (minder grondstoffen/producten gebruiken) het hoogst scoort en 10 het laagst (terugwinning, bv. door een energieverbrandingsinstallatie). Hoe hoger je op de ladder komt, hoe groener en dus beter het is. Je kunt de ladder zowel zakelijk als privé toepassen, heel handig. En… alle kleine beetjes helpen

 

 1. Slimmer gebruik van grondstoffen (tredes 1 t/m3)
 2. Levensduur verlengen (tredes 4 t/m8)
 3. Materialen nuttig gebruiken ( tredes 9 en 10)

 

In de circulaire economie worden materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan worden alleen de onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen hergebruikt.

Uitdagingen voor de transitie

In theorie lijkt het makkelijk, in de praktijk zit de grootste uitdaging ‘m in de verandering van werkprocessen en je ingesleten routines. De transitie kan alleen slagen als er bewustwording is van de nut en noodzaak én als je er plezier en een voldaan gevoel van krijgt. Het werken aan bewustwording is dus net zo belangrijk als de verandering zelf.

Winst maken en positieve bijdrage leveren aan maatschappij gaan goed samen

In Twente krijgen circulair denken en duurzaamheid merkbaar een prominentere plaats binnen het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld hoe dit wordt aangepakt, is B Corporation (B Corp), het keurmerk voor ondernemers die naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Bij het project B Corp in Twente worden bedrijven door middel van vijf leer-werkbijeenkomsten, verzorgd door Eshuis Accountants en Adviseurs en Saxion Conscious Business Lab, gesteund bij het realiseren van betekenisvolle businessmodellen. Onder meer Ben & Jerry’s en Tony Chocolony zijn al gecertificeerd als B Corp: duurzame bedrijven die aantonen dat winst maken en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij goed samengaan. Op Twente.com binnenkort meer over Twentse bedrijven die zich inspannen voor een B Corp certificering. 

Netwerk voor kennisdeling en kruisbestuiving

Met B Corp worden onder andere belemmerende, maar juist ook stimulerende factoren onderzocht bij het circulair en betekenisvol ondernemen in Twente. Uiteindelijk is het doel dat andere bedrijven hiervan kunnen leren. Hiervoor zal een netwerk opgezet worden waardoor kennisdeling en kruisbestuiving kan ontstaan. Bovendien worden tijdens het traject studenten ingezet binnen de vraagstukken. Zij leren hierdoor de bedrijven in de regio ook beter kennen, wat bijdraagt aan het behouden van talent.

Check met circo tracks de mogelijkheden

Een ander initiatief dat de transitie naar een circulaire economie ondersteunt binnen de bedrijven, zijn circo tracks. Dit is een programma waarin je samen met experts onderzoekt waarbinnen jouw bedrijf mogelijkheden liggen in de ontwikkeling van duurzame producten, diensten en businessmodellen. Je kunt hierbij denken aan grondstofefficiency binnen de productielijn, maar ook de mogelijkheden voor werken met ‘as a service’. Dus meer het gebruik van een dienst in plaats van de aanschaf. Onder andere Novel-T en stichting Pioneering verzorgen de circo tracks.

Andere inspirende voorbeelden in Twente
 1. Refuse: koop producten onverpakt of lokaal bij de boer 
 2. Reduce: as a service: gebruik wat je nodig hebt en koop tweedehands 
 3. Redesign: oude spijkerbroeken als isolatiemateriaal 
 4. Re-use: deeleconomie: de deelcontainer van Twente Milieu 
 5. Repair: de vele repair cafés in Twente 
 6. Refurbish: vernieuwen of opknappen van producten
 7. Remanufacture: bij RIBO worden oude materialen ingezet voor de bouw 
 8. Re-purpose: hergebruiken
 9. Recycle: scheiden van afval 
 10. Recover: het omzetten van biomassa in brandstoffen, energie en biobased grondstoffen door BTG biobased

 

*De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende.

Datum: 8 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #circulair