AI IN TWENTE

INNOVATIE EN SAMENWERKING VOOR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artificial Intelligence (AI), ook bekend als kunstmatige intelligentie, stelt machines, apparaten en software in staat externe gegevens te zien, te leren en zelfstandig acties te ondernemen en beslissingen te nemen. In Twente wordt AI voornamelijk toegepast op gebieden waar de regio expertise heeft, zoals gezondheidszorg en maakindustrie. De technologie draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatproblemen en verbetering van de gezondheidszorg.

De digitalisering van de samenleving zorgt voor een overvloed aan gegevens, die kunnen worden geïnterpreteerd en gebruikt voor verschillende doeleinden met behulp van data science en AI. Deze ontwikkeling brengt echter uitdagingen met zich mee, waaronder het waarborgen van eerlijkheid, privacy en vertrouwen, en het aanpakken van bedreigingen zoals nepnieuws.

Verschillende onderzoeksgroepen aan de Universiteit Twente zijn actief op het gebied van data science en AI, met focus op onderwerpen als machine learning, sensoren en toepassing van AI in gezondheid, veiligheid en productie. De AI-hub Oost-Nederland, een initiatief van verschillende organisaties, ondersteunt ondernemers en kennisinstellingen die met AI willen doorbreken.

AI-hub Oost-Nederland richt zich op thema's zoals gezondheid, voeding, industrie, energie en onderwijs, met als doel economische groei en een positieve impact op mens en milieu. Partnerschappen, financiering en kennisdeling worden gefaciliteerd om bij te dragen aan de digitale toekomst.

AI-toepassingen in Twente variëren van gepersonaliseerde gezondheidszorg tot innovatie in de industrie, waar bedrijven zoals Demcon AI en synthetische data gebruiken voor vooruitgang. Zowel grote als kleine bedrijven, waaronder Little Rocket, omarmen AI, terwijl onderwijsinstellingen zoals Saxion en Universiteit Twente AI integreren in hun curricula. Publieke organisaties, zoals het UWV, gebruiken AI om werkzoekenden te helpen.

Twente positioneert zich als een hub voor AI-innovatie, met een sterke focus op samenwerking en maatschappelijke impact.

ONDERZOEKSGROEPEN EN LECTORATEN

 

BEDRIJVEN EN KOPSTUKKEN IN R&D

 

FACILITEITEN EN CENTERS

  • AI-hub Oost NL
  • Space53
  • TValley
  • Technology Base
  • Fieldlab Twente Safety Campus - combinatie met experimentele robots /             drones
  • Saxion labs bij lectoraat Smart Mechatronics & Robotics, zoals dronedome

 

NETWERKEN

 

MEER WETEN OVER AI IN TWENTE

Technisch gezien kan heel veel, maar de menselijke kant is even belangrijk

TECHNISCH GEZIEN KAN HEEL VEEL, MAAR DE MENSELIJKE KANT IS EVEN BELANGRIJK

Financiële steun voor baanbrekende AI en Industrie 5.0 projecten: Boost voor innovatieve mkb-ers in de Maakindustrie

FINANCIËLE STEUN VOOR BAANBREKENDE AI EN INDUSTRIE 5.0 PROJECTEN