ROBOTICA IN TWENTE

INNOVATIE, SAMENWERKING EN IMPACT VOOR EEN BETER LEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotica is niet langer beperkt tot sciencefictionfilms; het is nu een integraal onderdeel van onze realiteit geworden. In Twente wordt dagelijks gewerkt aan de ontwikkeling van robots, drones en andere onbemande systemen die steeds meer taken automatiseren die voorheen door mensen werden uitgevoerd. Deze vooruitgang vindt niet alleen plaats in fabrieken, maar ook in sectoren zoals gezondheidszorg en landbouw. Dankzij slimme programmering en de integratie van Artificial Intelligence (AI) kunnen robots ons leven aanzienlijk verbeteren.

Robotica in Twente speelt een cruciale rol bij het aanpakken van personeelstekorten in verschillende branches. Robots worden ingezet in diverse sectoren, waaronder de bouw van woningen om het tekort aan woningen aan te pakken, het verbeteren van de respons van hulpdiensten en zelfs het verbeteren van de algehele kwaliteit van ons leven.

Een belangrijke speler in dit ecosysteem is TValley, een netwerk van tech-minded bedrijven, onderzoekers en studenten in Oost-Nederland. TValley richt zich op effectieve Research & Development door het verbinden van de juiste partijen en expertise, het stimuleren van marktgedreven innovatieprojecten en het bevorderen van actieve kennisdeling. Met focusgebieden als robotica, artificial intelligence en mechatronica zet TValley Oost-Nederland op de kaart als een internationaal competitieve high-tech regio.

Een ander opvallend initiatief is Space53, het drone-innovatiecluster van Twente. Dit cluster brengt overheden, kennisinstellingen, hulpverleners en bedrijven samen om de randvoorwaarden te creëren voor de succesvolle ontwikkeling en toepassing van onbemande systemen, met name drones. Door intensieve samenwerking en state-of-the-art faciliteiten kunnen deelnemende bedrijven innovaties realiseren die een concurrentiepositie op de wereldmarkt verzekeren, met toepassingen in publieke veiligheid, precisielandbouw, goederenlogistiek en inspectie & onderhoud.

Het Robotics Centre richt zich op drie belangrijke domeinen: robotica voor de gezondheidszorg, voor de industrie en voor de samenleving. In de gezondheidszorg worden bijvoorbeeld robots ontwikkeld ter ondersteuning van professionals en verbetering van de kwaliteit van de zorg. In de industrie worden robotoplossingen ontwikkeld om werkplekken veiliger en productiever te maken. En in de samenleving worden robotoplossingen gecreëerd die echt interactie hebben met mensen en hun omgeving.

Kortom, Twente speelt een vooraanstaande rol in de ontwikkeling en toepassing van robotica, met initiatieven zoals TValley, Space53 en het Robotics Centre aan de frontlinie van innovatie en vooruitgang.

 

ONDERZOEKSGROEPEN EN LECTORATEN

 

FACILITEITEN EN CENTERS

 

NETWERKEN

 

MEER WETEN OVER ROBOTICA IN TWENTE

Technisch gezien kan heel veel, maar de menselijke kant is even belangrijk

TECHNISCH GEZIEN KAN HEEL VEEL, MAAR DE MENSELIJKE KANT IS EVEN BELANGRIJK

Inzet van automatische drones voor inspecties en bewaking is nu landelijk mogelijk

INZET VAN AUTOMATISCHE DRONES VOOR INSPECTIES EN BEWAKING IS NU LANDELIJK MOGELIJK