MATERIAALTECHNOLOGIE IN TWENTE

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groene technologieregio Twente wordt materiaaltechnologie gezien als de sleutel tot innovatie voor een duurzame toekomst. Ontdek hoe deze regio voorop loopt in onderzoek naar en toepassing van nieuwe materialen, en hoe dit de weg vrijmaakt voor baanbrekende ontwikkelingen.

INNOVATIEVE MATERIALEN VOOR MORGEN

Materialen van de toekomst beloven oplossingen te bieden voor de groeiende behoeften van onze samenleving, zoals duurzaamheid, efficiëntie en nieuwe functionaliteiten. In Twente wordt vooropgelopen in onderzoek naar materialen zoals nanomaterialen, slimme materialen, biogebaseerde materialen, gepersonaliseerde materialen, quantummaterialen en recyclebare materialen. Deze ontwikkelingen worden gedreven door wetenschappelijk onderzoek, technologische innovatie en maatschappelijke behoeften, en spelen een cruciale rol in het vormgeven van de toekomstige samenleving en industrieën.

 

TWENTE: HET HART VAN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE OP MATERIALS

Twente staat bekend als toonaangevende groene technologieregio, waar hoogwaardige hightech maakindustrie hand in hand gaat met ondernemerschap en talent. Door de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio wordt innovatie en groei optimaal gefaciliteerd. De Universiteit Twente, het MESA+ Institute for Nanotechnology en Kennispark Twente zijn slechts enkele voorbeelden van de dynamische ecosystemen die innovatie op het gebied van materiaaltechnologie stimuleren.

TEXTIELRECYLING IN TWENTE: CIRCULAIRE OPLOSSINGEN VOOR EEN DUURZAME INDUSTRIE

Twente heeft een lange textielgeschiedenis en is nu een pionier op het gebied van textielrecycling. Het Circulair Textiel Lab, een initiatief van TexPlus, is een belangrijke speler in de ontwikkeling van innovatieve recyclingtechnologieën voor textielafval. Door samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en studenten wordt gewerkt aan het recyclen van textiel op grotere schaal, wat een cruciale bijdrage levert aan de Nederlandse ambitie om tegen 2030 de helft van het textiel te verduurzamen.

TPRC LAB: VOORUITSTREVEND ONDERZOEK NAAR THERMOPLASTISCHE COMPOSIETEN

Het ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) in Twente is een gespecialiseerd onderzoekscentrum dat zich richt op thermoplastische composieten. Door gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling met partners uit de industrie, werkt het TPRC aan het vergroten van kennis over materialen, productontwerp en verwerkingstechnologieën. Met een focus op thermoplastische composietmaterialen en hun productieprocessen, draagt het TPRC bij aan de optimalisatie en toekomst van de composietenindustrie.

MATERIALEN VOOR DE BOUW: DUURZAME MATERIALEN VOOR DE BOUWINDUSTRIE

In de bouwsector spelen materialen van de toekomst een cruciale rol bij het verbeteren van duurzaamheid, efficiëntie en functionaliteit van gebouwen en infrastructuur. Twente is een broedplaats voor innovatie op dit gebied, waar duurzame bouwmaterialen, energie-efficiënte technologieën, slimme materialen en modulaire constructiemethoden worden ontwikkeld en toegepast. Door samenwerking tussen onderzoeksinstituten, bedrijven en bouwbedrijven worden deze innovaties snel geïntegreerd in de praktijk, waardoor de bouwsector wordt getransformeerd naar een meer duurzame en innovatieve industrie.

In Twente worden grensverleggende ontwikkelingen op het gebied van materiaaltechnologie gerealiseerd, die niet alleen de regio, maar ook de rest van de wereld zullen inspireren en leiden naar een duurzamere en welvarende toekomst.