Energie

 

In deze energietransitie is het belangrijk dat we samenwerken voor het grotere doel: minder uitstoot van CO2 en op zoek gaan naar oplossingen voor hernieuwbare energie. Twente heeft zowel de ruimte als kennis om deze slimme oplossingen te bedenken, zodat we energie kunnen reduceren en kunnen besparen.

 

Kringlooplandbouw

 

De groei van de wereldbevolking en de klimaatverandering zorgt er voor dat agrariërs steeds efficiënter om moeten gaan met een goed gevoede bodem, grondstoffen en duurzaam omgaan met water en energie. In Twente werken vele bedrijven en kennisinstellingen samen om nieuwe landbouwmethoden en -technologieën te ontwikkelen die bijdragen aan een betere wereld.

 

Textiel

 

Twente heeft een lange geschiedenis op het gebied van textiel en heeft veel kennis en kunde in huis over textielrecycling. Twente zit in de voorhoede om de textielindustrie circulair te maken, een belangrijk doel in de energietransitie. Bedrijven als Blue LOOP, SaXcell, Frankenhuis, Texperium, Enschede Textielstad en het Circulair Textiel Lab leveren samen een bijdrage aan de recycling van textiel, zodat oud textiel gebruikt kan worden als een nieuwe grondstof. 

Unieke verhalen over #circulair